Först ut med att sensommaren 2016 varna folken i Europa för samhällsstörande oroligheter var Tyskland.

Det skedde den 20 augusti 2016 med uppmaningen till det tyska folket att bunkra dricksvatten för fem dagars konsumtion och mat för tio.

Bra att ha var också mediciner, varma filtar, kol, ved, ljus, ficklampor, batterier, tändstickor och kontanter.

Myndigheterna gavs uppdraget att bunkra antibiotika och medicin mot smittkoppor – eftersom man befarar ett angrepp med biologiska vapen.

I samma anda planerades för saneringsstationer utanför sjukhus, för att också kunna hantera attacker med kärnvapen och kemiska vapen.

Dagen efter gick Tjeckien ut med samma varning, att befolkningen skulle förbereda sig på det värsta” och aviserade en lättnad i landets vapenlagar så att enskilda lättare kunde beväpna sig för att möta bland annat islamistiska horder och muslimska terrorceller.

Den tjeckiska statsledningen var inte ensam i sin uppfattning.

Chefen för Frankrikes motsvarighet till svenska säkerhetspolisen (DGSI) gjorde bedömningen att landet balanserar på gränsen till inbördeskrig.

Norges arméchef Odin Johanessen, anser att Europa förr eller senare kommer att tvingas försvara sin livsstil och sina värderingar med vapen i hand.

Den kände danske professorn Helmuth Nyborg, anser att det troligaste utfallet av invasionen av asylsökare kommer att bli inbördeskrig.

Schweiz militära överbefälhavare André Blattmann, tror detsamma och har bekräftat att premissen för hans lands militärövningar sedan flera år tillbaka är just civila oroligheter i grannländerna.

Att par dagar efter den tyska varningen gick så Sveriges broderland Finland ut till sin befolkning med varningen “lagra stora mängder föda och vatten – någonting dåligt är å färde”.

Någon vecka efter det genomförde så Ryssland en civilförsvarsövning för 40 miljoner medborgare – på temat att NATO anfallit federationen med kärnvapen.

I Sverige var det dock tyst.

Två månader efter det tyska utspelet ringde vi upp MSB, statens myndighet för samhällsskydd och beredskap.

Vår fråga: Varför varnar inte MSB befolkningen i Sverige, så att denna själva kan förbereda sig på samma sätt som sker i resten av Norden och Europa?

När samtalen var över insåg vi att över en timme av vår livstid slösats på ett halvt dussin individer som inte ens förstått frågan – eller snarare frågans outtalade premiss.

Det enda konkreta som kom ut var MSB:s uppfattning att det räcker för medborgare om de har mat och vatten för en helg.

Den outtalade premissen, när vi ringde upp, var att informerade människor inte bara har en frihet och skyldighet att försöka klara sig själva – utan faktiskt har en rätt att göra så.

Premissen delas uppenbarligen av ledarskapen i länder som Tyskland, Frankrike, Schweiz, Danmark, Norge och Finland – som varnat sina befolkningar.

Men inte Sverige.

Den outtalade uppfattning som genomsyrar svensk statsförvaltning, är att medborgarna är omyndigförklarade.

De är boskap som skall knuffas framåt och hållas i koppel genom livets alla skeenden.

Det outtalade maktanspråket är djupt människofientligt och absolut.

Svensken tillåts inte klara sig själv.

Ve den medborgare som tänker själv, bunkrar mat, vatten och (Gud förbjude) vapen för att överleva ett samhälle i sammanbrott.

Staten är allt.

När MSB:s reaktion till slut kom – fyra månader efter resten av Europa – blev det därför inte i form av en varning eller rekommendation riktad till allmänheten, så att denna kan förbereda sig inför orostider.

Reaktionen kom i form av ett brev till säkerhetsansvariga på Sveriges alla kommuner med uppmaningen att ytterligare förstärka och konsolidera statens kontroll.

Läsaren finner MSB:s brev nedan.

Det är den senaste i en lång rad bekräftelser på att när det kommer till kritan så skiter landets politiska etablissemang i befolkningen.

Det enda som betyder något för staten – är staten…