Tom Hanks i rollen som den amerikanske historieprofessorn Robert Langdon

Alla som sett filmen Da Vinci-koden är bekant med hypotesen att Europas kungahus grundades av Bibelns Kristus – Jesus från Nasaret.

De skedde efter att hans gravida hustru, Maria Magdalena, efter korsfästningen flydde till Frankrike.

Uppslaget är inte gripet ur luften.

Filmen och romanen den baseras på bygger på en faktabok från 1982: The Holy Blood and the Holy Grail.

Vad läsaren troligen inte känner till är den närliggande hypotesen att så gott som hela Europas befolkning härstammar från Israels tolv stammar och att nästan inga av dem levde på Levanten vid kristi tid.

Jesus och hans familj var helt enkelt eftersläntrare till de som tidigare övergett Mellanöstern.

Så här fördelade sig enligt den här uppfattningen Bibelns israeliska tolv stammar i Europa:

 1. Ruben: Holland, Vitryssland, Wales
 2. Simon: Spanien
 3. Levi: Prästerskap som blandades med övriga stammar
 4. Juda: Tyskland, Österrike
 5. Dan: Danmark, Skandinavien
 6. Naftali: Portugal, Spanien, Norge
 7. Gad: Italien
 8. Ascher: Österrike, Sverige
 9. Isaskar: Finland, Poland, Ukraina
 10. Sebulon: Frankrike, Ungern, slaviska östeuropa
 11. Josef (söner Manasse och Efraim): England, Irland, USA, Wales
 12. Benjamin: Skandinavien, Island, Belgien

De som i dag kallar sig för “judar” – och gör högljudda anspråk på det historiska, geografiska och etniska “Israels Hus” – är i själva verket bedragare som stulit de sanna israeliternas identitet.

Svindlarnas ursprung är ett fordom ökänt rövar- och banditfolk som levde i något som hette Khazarriket för ungefär tusen år sedan.

På grund av det gissel dessa demondyrkare utgjorde för grannfolken (de var kända som reptil- eller ormfolket), ställdes de till slut inför valet att helt enkelt bli utplånade eller konvertera till någon av de tre abrahamitiska religionerna: Judendomen, Kristendomen eller Islam.

Av någon anledning valde khazarerna Judendomen.

Förhoppningen bland grannarna, som gett dem ultimatumet, var att detta skulle göra khazarerna mer civiliserade.

Utfallet blev att khazarerna infiltrerade Europa och började skapa problem där.

Vad har USA:s näste president Donald Trump med det här att göra?

Så vitt vi kunnat konstatera, omfamnar frimureriets allra högsta grader den här historiesynen: att det som härstammar från “Huset Israel” är “de anglo-saxiska kelterna, skandinaverna och nordiska folken” – och att dagens “judar” inte är något mindre än den bibliska djävulens avkomma.

Eftersom en majoritet av USA:s presidenter var frimurare och åtskilliga av Trumps medarbetare sägs vara det är det viktigt att känna till den här historiesynen.

Den är till hjälp om man vill formulera frågor.

Var det detta det amerikanska presidentvalet 2016 handlade om: ett slag i kriget mellan vår tids ondska, zionismen (såsom representerad av Rothschild-agenten Hillary Clinton) kontra vita Europeer, de äkta ättlingarna till “Israels Hus” – såsom representerad av team Donald Trump?

Om så, på vilken sida av ringen står frimureriet i Sverige, Norden och Europa?

För utomstående betraktare kan en utmaning bli att i framtiden bena ut vem som är vem i politiska skeenden. Även om frimurare och zionister, i någon slags ohelig allians, tidigare samexisterat är frågan vad som nu sker – när handsken är kastad och aktörerna kan tvingas välja sida.

Donald Trump som härförare för de egentliga israeliterna
, de vita européerna, i kriget mot vår tids ondska – ättlingarna till Khazarrikets ormfolk.