Svensk skolklass 1970

Sverige har sedan 1975, då den dåvarande statsministern Olof Palme presenterade proposition 1975:26, varit en moralisk stormakt som måste upplåta landet för resten av mänskligheten.

Processen har under decennierna därefter eskalerat, för att under den förre Moderatledaren Fredrik Reinfeldt gå på steroider – och nu under konungarikets nuvarande regeringschef, Stefan Löfven, växlat upp till LSD.

Det politiska etablissemanget är i dag så höga på sitt dödsdriftsrus att de inte längre ens lever i samma Universum som väljarkåren.

Måhända är det bara en fråga om tid, innan statsråden kastar sig ut i luften från taket på Rosenbad – i förvissning om de också kan flyga.

Eftersom dödsdriftsknarket statsråden dagligen pumpar i sig leder till hjärnskador kanske en framkomlig väg att upprätta kontakt med missbrukarna i pundarlyan på Helgeandsholmen är att dra deras fokus till en minoritet som verkligen behöver tas om hand och beskyddas: världens minsta och i dag mest utrotningshotade folk, kultur och språk av dem alla – svensken.

Världens mesta förstaspråk är enligt uppgift mandarin, som talas av nästan en miljard människor. På andra plats kommer spanskan, som talas av ca 400 mlijoner. På tredje plats finns engelskan, som är förstaspråk för ca 360 miljoner människor, samt hindi – som talas av 295 miljoner människor.

På femte plats av världens mest talade språk kommer arabiskan, med 280 miljoner utövare. Något större än denna språkgrupp är den i stort sett överlappande etniska gruppen araber, som i sin tur en tredjedel av världens 1,5 miljarder muslimer.

I den andra änden av språkskalan, bland planetens mest sällsynta språk, finner man svenskan – på plats 91 av 100.

Bland grannarna återfinns Kirundi (Afrika) och Hmong (Sydostasien) och världens minst talade språk Konkani, som talas av 7,4 miljoner människor i sydvästra Indien.

Tar man hänsyn till att bara 6 eller 7 miljoner av Sveriges påstått 9 miljoner invånare faktiskt är svenskar, på riktigt, så hamnar Sverige faktiskt nedanför Konkani – d v s svenskan är (på wikipedias lista) världens mest sällsynta förstaspråk.

Enligt pundarna i tjackarkvarten i Rosenbad har Sverige fem officiella minoriteter:

  • Judar
  • Romer
  • Samer
  • Sverigefinnar
  • Tornedalingar

Av dessa fem är det bara tre som har historisk anknytning till Skandinavien: Samer, Sverigefinnar och Tornedalingar.

I jämförelse med antalet svenskar är gruppen Judar ingen minoritet alls. Judar har en enorm samhörighet inom den egna gruppen, oavsett vilket eller vilka länder de för tillfället vistas i och beräknas totalt uppgå till ca 15 miljoner i hela världen.

Antalet judar på jorden är alltså dubbelt så stort som antalet svenskar.

Situationens allvar understryks av den enorma makt judar utövar i Sverige – via bl a klanen Bonnier.

Ändå är det judarna som regeringen vill att svenskar skall tro är minoriteten?

Också antalet romer i världen (även det en grupp som vägrar integreras i och bli lojala till de samhällen de lever i) överträffar antalet svenskar.

Ändå förväntas svensken att i alla lägen lämna företräde för också romer. Inklusive att acceptera att de bryter sig in i och tar över deras bostäder.

Det kanske mest iögonfallande är dock beredvilligheten hos Sveriges nuvarande politiska etablissemang att i Sverige beskydda den förmenta “minoriteten” en kvarts miljard araber och en och halv miljard muslimer – på bekostnad av de 6-7 miljoner svenskar som i sitt eget land ännu icke utrotats.

Vad Sveriges politiska etablissemang sedan 1975 ägnar sig åt är inget annat än folkmord på en av världens minsta minoriteter: det svenska folket.

Fortsätt gärna knarka, Stefan, men börja göra det rätta.

Det finns en etnisk, språklig och kulturell minoritet på planeten som befinner sig bara något decennium iväg ifrån att – i sitt eget land – ha utrotats: svensken.

Vi vet inte om du minns det, men du var själv en gång en del av detta folkslag – innan du blev globalist och narkoman.