Polisen den 23 januari 2016

Lagom till den alltmer framgångsrika motståndsrörelsens planerade demonstration den 12 november i Stockholm – väljer polisen att släppa en video.

Den av Expressen publicerade filmen visar röriga brottstycken ur vad som sägs vara händelseförloppet den 23 januari 2016 då polismakten på Medborgarplatsen i Stockholm grep och misshandlade knappt fyrtio demonstranter.

Av videon framgår att det omdiskuterade påstådda “våldet” från demonstranterna var begränsat till att bilda en mindre kedja och marschera mot den plats där man ville avsluta sitt evenemang – en disciplinerad och behärskad manöver som tvingade en handfull med poliser som stod i vägen att backa.

I videon ovan, från den 23 januari, bekräftar polisen att sammandrabbningen orsakades av att myndigheten brast i kommunikationen med de knappt fyrtio demonstranterna och deras önskemål om var de ville hålla sina planerade avslutningstal.

Ingenting i polisens video tyder på att demonstranterna ägnade sig åt offensivt våld syftande till att skada, såsom slag eller sparkar.

Ådalen 1931

Hade demonstranterna börjat slåss på riktigt – på det sätt de flesta människor förstår begreppet – hade polisen och Expressen naturligtvis visat detta.

Verkligheten är tyvärr den att då hade polisen nog också dragit sina vapen och börjat skjuta rakt in klungan av demonstranter, tills dess alla låg på marken

Polismaktens reaktion är enligt videon nedan nämligen omedelbar och maximalt aggressiv.

Teleskopbatonger slits upp och poliserna slutar inte slå förrän alla demonstranterna ligger ned – åtskilliga av dem skadade. Demonstranterna tvingas därefter att i flera timmar sitta i snöslask – innan de förs till sjukhus.

Tidigare artiklar:

  • Kalabaliken på Medborgarplatsen – ett frontalangrepp på den fria opinionsbildningen
  • 12 november – Guldläge Motståndsrörelsen?
  • Befrielsen börjar på Gotland

Polisens/Expressens version av händelserna den 23 januari 2016 på Medborgarplatsen