Vi har väntat på detta ett tag.

Tecknet.

Vi tror att vi har funnit det nu.

När en exponent som fordom återfanns inom fiendens led – bland de som arbetade för Sveriges undergång – vaknar till sans, hoppar av och öppet deklarerar att eftersom etablissemanget brutit samhällskontraktet så gäller inte längre deras lagar…

Samhällskontraktet är brutet!

Och det var inte vi, det svenska folket, som svek avtalet.

Skulden för vad som längre fram sker när enskilda och grupper av modiga nordbor börjar att återta de befogenheter som folket under en relativt sett kort period av vår historia har låtit staten sköta kommer att ligga på den samhällselit som svek oss och vår dom över dem kommer att bli hård.

Under årtusenden har principerna varit klara för svenskar.

De som deltar vid en överfallsvåldtäkt straffas hårt.

Oftast har det pliktats med livet.

Om tre män skulle ha varit med vid en gruppvåldtäkt, där det var svårt att avgöra vem som hade gjort vad, eftersom två hade våldtagit kvinnan medan den tredje tittade på utan att att försöka stoppa det hela och eftersom de sedan skyllde på varandra, så hade forna tiders svenskar inte tvekat över straffet, utan självfallet skulle de ha avrättat alla tre eftersom två av dem var våldtäktsmän och den tredje, som man visserligen inte visste vem det var, ändå var en usling som inte ingrep när en kvinna blev våldtagen och sålunda inte värd ett förbarmande som skulle omöjliggöra straffandet av den oförrätt som den våldtagna kvinnan har utsatts för…

Fortsätt…

Källa: informationskriget När samhällskontraktet har brutits och våldtäktsmän går fria