Hillary Clinton tillsammans med “storasyster” Lynn Forester de Rothschild

Vandrar man tillräckligt långt ut i konspirationsteoriernas ödemark, stöter man till slut på hypotesen att planeten styrs av judar som använder pengar som kontrollinstrument mot mänskligheten, liksom att dessa judar och deras kollaboratörer har en egen religion: de är djävulsdyrkare som tillber demoner som är så antika att de inte ens finns i Bibeln.

Tack vare wikileaks har samtiden getts bekräftelse på att det som skrivits ovan faktiskt är precis hur det är.

E-post meddelandet nedan skickades av den nuvarande amerikanske utrikesministern Hillary Clinton till Rothschildklanens Lynn Forester de Rothschild.

I meddelandet ber Hillary om förlåtelse för att hon gjort något som påverkar Rothchilds planer och förklarar sin bereddvillighet att villkorslöst underkasta sig vad för bestraffning Rothschild än anser befogad.

Meddelandet är alltså en kommunikation mellan utrikesministern i världens kanske militärt starkaste land och en för många okänd kvinna som helt förmodas sakna politiskt inflytande: Lynn Forester de Rothschild, hustrun till en av männen i världens rikaste familj – en familj som säger sig vara judisk.

“Botgöring” (eng. penance) är en religiös term som betyder syndernas förlåtelse efter utmätt straff.

I en enda mening i ett enda e-post meddelande bekräftar alltså den amerikanska presidentkandidaten Hillary Clinton den enligt uppgift otroligaste maktteorin av dem alla.

Planeten styrs av judar och deras underhuggare och de är alla satanister.

Vilken var då den fruktansvärd handling Hillary begick och som gjorde att hon ville veta vilken bestraffning av henne familjen Rothschild ansåg nödvändig?

Hillary Clinton hade övertalat Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair att avboka ett möte med Rothschild för att istället åka till Israel, där Hillary (gissar vi) upplevde att den gamle krigsförbrytaren skulle göra mer nytta.

Den minst spekulativa tolkningen av Hillarys e-post meddelande är att formuleringen var ett skämt.

Även då kvarstår ekot av den egentliga relationen mellan USA:s utrikesminister och familjen Rothschild: det är Rothschild som bestämmer – det är till dem Clinton avrapporterar.

Vad har egentligen Lynn Forester de Rothschild och hennes familj att göra med hur USA:s utrikesminister sköter sitt arbete?

Är inte USA, liksom enligt uppgift också Sverige, en demokrati där folket är de från vilken all makt utgår?

I den minimalistiska tolkningen “skämt” hänger även ordet “penance”, “botgöring”, kvar som en anakronistisk referens – såvida man inte accepterar tanken på att Hillary och Lynn utövar någon slags religion och därför är vana att tänka i termer av “botgöring”.

Vilken religion då?

Enligt uppgift är Hillary Clinton sedan flera decennier medlem i ett häxkonvent i Los Angeles, dit hon reser en gång per månad för att delta i sabbater.

Läsare pigga på att veta mer om satanismen i Washington och Hollywood, liksom hur storpolitiska händelser ofta involverar dolda satanistiska symboler och kontext, finner nedan två intervjuer med den brittiske svartmagikern Tim Rifat genomförda av den amerikanske radiovärden Jeff Rense…