Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!

I Sverige har det länge bedrivits hetsjakt på alternativmedicinska utövare och alternativa läkemedel och naturprodukter. Regeringen och Läkemedelsverket kväver helt utvecklingen av Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel och Traditionellt växtbaserade läkemedel samt eliminerar Antroposofiska läkemedel.

Regeringen drar sig inte ens för att bryta mot EU-direktiv för att säkerställa att antroposofiska homeopatiska läkemedel elimineras i Sverige. Läkemedelsverket har dessutom kommit med ett nytt förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel som effektivt kommer att förhindra fortsatt nyregistrering av Homeopatiska Läkemedel (homeopatika), Naturläkemedel och de Växtbaserade läkemedlen samt Antroposofiska Läkemedel.

Tillverkare uppger att de inte kommer att registrera fler medel, de har helt enkelt inte råd. Läkemedelsverket minst sagt chockhöjer avgiften för ansökan om registrering av olika läkemedel. Avgiften för Homeopatika ökar över 21 gånger eller med 2 150 %. Naturläkemedel och Traditionella växtbaserade läkemedel ökar 1,5 gånger det vill säga med 150 % medan avgiften för Läkemedel ökar endast 0,25 gånger eller med 25 %.

I rena kronor ser det ut så här:

  • Homeopatiska Läkemedel höjs från 4 000 till 90 000 kr.
  • Naturläkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kr.
  • Traditionella växtbaserade läkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kr.
  • Vanliga Läkemedel höjs från 400 000 till 500 000 kr. (Vilket även gäller för Växtbaserade läkemedel, kategorin som till exempel antroposofiska örtmedicinen Iscador tillhör.)

Fortsätt läsa…

 

[php snippet=”13″]