Det är redan känt att det är biljonären och zionisten George Soros som möjliggör invasionen av migranter till Europa och Sverige.

Här rapporterar Red Ice Radio hur Israel självt direkt är inblandat i processandet av migranterna till Europa – på europeiskt territorium – för syftet att slussa dem vidare till bland annat Tyskland och Sverige.

Den israeliska och zionistiska dubbelmoralen är slående.

Israel är självt världens mest rasintoleranta land, men har inget emot att förstöra andra länder och folk.