Andreas Johansson på sin arbetsplats

Fotot nedan på ett internt e-post meddelande inom Arbetsförmedingen (AF) är taget av en för oss okänd person.

Det bekräftar hur myndigheten genomdriver en politik vars målsättning är att genom att skapa en gräddfil för nyanlända främlingar frysa ute etniska svenskar och andra från arbetsmarknaden i Sverige.

Vi skriver nyanlända då de svenska språkkrav som anges är så låga att de troligen motsvarar genomsnittsläsaren kunskaper i det tredje eller fjärde språk han eller hon eventuellt läste någon månad på gymnasiet men därefter aldrig använt: spanska, tyska, franska.

“God dag”, “Hur mår du?”, “Jag mår bra” samt förmåga att som passiv part i enklare samtal där alla talar bebis-språk – övertydligt och extra långsamt – förhoppningsvis kan hänga med i alla fall vilket ämne samtalet behandlar: sport, kvinnor, rymdforskning, varför alla måste konvertera till Islam.

Tablån nedan är tagen från skolverket och visar hur språkkravet SFI C och D hänför sig till EU:s referensram för att gradera språkkunskaper:

Frågorna hopar sig:

  • Varför nöjer sig AF med den absoluta lägsta möjliga nivån på kunskaper i svenska språket för deltagande i sina program?
  • Är det för att det inte finns arbetslösa etniska svenskar nog att fylla dessa?
  • Är det för att AF bestämt sig för att främlingarna man planerar ta in är de absolut senast anlända, d v s unga män från centralasien som ljuger om sin ålder?
  • Är det för att AF vet att många av främlingarna aldrig kommer att kravla sig upp på en nivå där svenska kunskaperna ligger på C1 eler C2 – oavsett hur många skattefinanseriade utbildningar de ges, eller hur länge de vistas i landet?
  • Varför överhuvudtaget en gräddfil för utomeuropeiska främlingar?
  • Borde inte den “svenska” regeringens prioritet var att först ta hand om “Sverige” och människorna som fötts i landet, d v s svenskar?