Olof Palme och Anna-Greta Leijon, huvudansvariga för prop 1975:26

Nedan återfinns det dokument som mer än något annat riktar ett historiens anklagande finger mot den svenska politiker, som kanske mer än någon annan, lade grunden för den pågående upplösningen av Sverige.

Politikerns namn är Olof Palme och dokumentet är hans regeringsproposition 1975:26 med titeln “riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m m”.

Saxat ur Prop 1975:26…

  1. Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar.
  2. Invandrarna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.
  3. Politiken bör även inriktas på att skapa samverkan mellan svenskar och invandrare för att öka solidariteten mellan dem liksom möjligheterna för invandrarna och minoriteterna att påverka beslut som rör deras egen situation.

Några reflektioner…

  1. Påståendet att invandrare inte skulle ha varit jämlika med svenskar 1975 är en lögn. Lagen gäller alla.
  2. Alla de extra “rättigheter” Olof Palme vill ge invandrare och minoriteter sker till 100% inte bara på den inhemska svenska befolkningen som individer – utan Sverige som samhälle – vid tiden ett av världens kanske bäst fungerande länder.
  3. Men det bli värre: staten kommer inte tolerera att svenskar som reagerar på förstörelsen av deras land och samhälle väljer att isolera sig för att bevara sin särart, utan måsta vara “solidariska” med främlingar på främlingarnas villkor och acceptera undergångens process.

I praktiken fungerar det i dag så här…

  • Etniska svenskar förväntas acceptera utländska seder som kvinnoförtryck, sharia och taharush (systematiska gruppvåldtäkter) i det samhälle som hitills varit deras
  • Etniska svenskar förväntas acceptera kvinnoförtryck, sharia och taharush också i sina egna liv – de måste vara “solidariska” med främlingarna
  • Försök av etniska svenskar att fjärma sig eller isolera sig från dessa främmande “kulturella” och “religiösa” uttryck stämplas som rasism
  • Den svenska nattväktarstaten har lägre tolerans gentemot svenskar än främlingar

Använder man situationen i Sverige anno 2016 som facit, är det uppenbart att regeringen Olof Palmes proposition 1975:26 var en krigsförklaring mot Sverige och svenskarna och ett dokument som utgör bevis på att den svenska socialdemokratin på 1970-talet planerade för ett folkmord på Sverige, såsom begreppet definieras av FN.

UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, article 2

“any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; imposing measures intended to prevent births within the group; and forcibly transferring children of the group to another group.”

Olof Palme sköts ihjäl 1986 – elva år efter 1975.

Det skedde i en epok då han på något märkligt sätt arbetade för att rädda Sverige i den eskalerade säkerhetssituation CIA kontrollerade ubåtskränkningskampanj på 1980-talet skapade.