Nationell aktionsdag:

STOPPA TTIP och CETA

ja till miljö, välfärd och demokrati

Lördag 17 september 2016

Stockholm Maria torget 14:00

https://www.facebook.com/events/923381927787205/?ti=cl

Talare

Guillermo Baquero (ordf. Latinamerikagrupperna)
Andrea Söderblom-Tay (Ordf. JordensVänner)
Johan Lindholm (Förbundsordf. Byggnads)
Alexandra Davidsson (tf generalsekreterare Medveten konsumtion)
Jens Holm (Riksdagsledamot Vänsterpartiet)
Leo Rudberg (Aktivist Fältbiologerna), Robin Zachari (Kanslichef Skiftet)

Malmö 13:00 Gustav Adolf Torg

https://www.facebook.com/events/923538311107311/?ti=cl

Talare

Gunilla Andersson (Nätverket Gemensam Välfärd)
Magnus Thelander (transportarbetareförbundet)
Kristian von Svensson
DJ Anneli Pow Pow
Akiko Frid (GMO-free regions)
Ellie Cijvat (Jordens Vänner)
samt representanter för (v), (mp) och (fi)!

Göteborg 12:00 Järntorget

https://www.facebook.com/events/899433616856383/?ti=cl

Handelsavtalen TTIP, mellan EU och USA, och CETA, mellan EU och Kanada, håller på att färdigstälals. Båda är långtgående avtal som ger företag rätten att stämma stater för uteblivna vinster, och ger samma företag ett stort inflytande över ny lagstiftning. Miljö, djurskydd, konsumentskydd, välfärd och demokrati får stå tillbaka.

I många andra EU länder är motståndet bland befolkningen stor och debatten livlig. Många fackföreningar, miljöorganisationer, bondeorganisationer och småföretagare är väldigt oroliga för konsekvenserna av dessa handelsavtal. TTIP håller på att förhandlas, men de läckta sluttexterna samt kommentarer från EU kommissionen och USA:s förhandlare visar att det finns all anledning att oroa sig. CETA har tyvärr redan färdigförhandlats och ska skrivas under av kommissionen innan det går till parlamentet och medlemsländerna att godkänna. Medlemsländerna har vetorätt men kommissionens förslag är att CETA ändå ska införas provisoriskt! Detta måste stoppas, det är bråttom men det går!

Den 22-23 september träffas EU:s ministerråd för handel. Då tar man sannolikt beslut om att rekommendera ett godkännande av CETA. Vi anslutar oss därför till protester i flera länder, däribland Österrike och Belgien, och sänder krav till politikerna att stoppa TTIP och CETA. Ge inte bort våra möjligheter att demokratiskt bestämma över våra samhällen!

Planerade manifestationer:
Lördag 17 september
Stockholm
Göteborg
Malmö

För mer information kolla på vår hemsida eller facebook.

www.stoppattip.se https://www.facebook.com/stoppattip/

Ladda ner inlägget som pdf och sprid vidare!