Mattias Gardell med två av sina intervjuoffer: de av psykvården i Norge och Sverige diagnosticerade Anders Breivik och Peter Mangs.

I föregående artikel recenserade vi religionsprofessorn Mattias Gardells bok “Raskrigaren” om den för seriemord dömde Peter Mangs.

I den här artikeln kommer vi klargöra hur det gick till när Peter Mangs livsväg, under ett par dramatiska ögonblick, kom att korsa vår egen väg – samt återvända till temat hur religionsprofessorn Mattias Gardell – efter att ha fått avslag på sin intervjuförfrågan med oss – beslöt sig för att i sin bok presentera den här författaren som någon slags inspirationskälla och intellektuell sparringpartner till Mangs.

Gardells bok är full med namn, de flesta av dem skribenter Mangs aldrig träffat – mer än i dessas alster (enligt Gardell).

Det antal levande personer Mangs enligt Gardell haft direktkontakt med och som enligt Gardell påverkat hans tänkande, är betydligt färre.

Av dessa är det bara två Gardell pekar ut som några slags grå eminenser, på något sätt seniora, till Mangs.

Läsare som inte känner till att Brevik är en syndabock, i så motto att han agerade målvakt, rekommenderas artikeln 22. juli avslørt

Den förste är Mangs far Rudolf, som enligt Gardell också var behjälplig med utrustning och logistik för sonens skjutande.

Den andra är den här författaren.

Vi har träffat Peter Mangs vid två tillfällen – eller snarare på kortare avstånd sett honom.

Båda tillfällena inföll hösten 2010, då Mangs på inbjudan av en ljusskygg gruppering som agerar bakom namnet vaken.se dök upp på två föredrag där vi talade.

När 15-20 minuter återstod av det andra föredraget reste sig Mangs upp och lämnade salen utan ett ord.

Nästa gång vi såg honom, någon vecka senare, var på löpsedlarna – anklagad för seriemord.

Frågetecken började vaknade.

En lönnmördare som eftersökts i flera år grips av polis kort efter att han varit på ett föredrag där vi talat?

I “Raskrigaren” bekräftar Gardell att Mangs vid ett av föredragen erkände att han tagit med sig ett av sina mordvapen, en Glock, och placerat det framför sig på bordet, dold i en pärm, bara några meter ifrån föredragshållaren – d v s oss.

Vi minns pärmen och Mangs märkliga uppträdande. Vad gjorde pärmen på bordet? Räcker det inte med penna och block för att ta anteckningar?

Varför lämnade Mangs föredraget innan det var över? Gillade han inte vad han hörde? Om inte, varför kom han överhuvudtaget tillbaka den andra gången föredraget hölls?

Vad gjorde Mangs utanför föredragslokalen den andra kvällen?

Var hans agerande den rationelle lönnmördarens, som enligt Gardell sympatiserade med talaren – eller handlade det om en impulsdriven individ (beväpnad med ett skjutvapen) och vars instinkter ännu en gång tog överhanden?

Var det detta krafterna bakom vaken.se räknade med eller hoppades på – när de bjöd in Mangs?

Om det var det senare, faller redan där hela Gardells resonemang i “Raskrigaren” – där han beskriver Mangs som en rationell exponent för vad han kallar för det ledarlösa motståndet.

Enligt media inledde polisen 24/7 bevakning av Peter Mangs just det här dygnet – dagen för det andra föredraget.

Enligt Gardell var det för att polisen fått in ett “tips”.

Det här är den förståelse vi landat i…

SÄPO övervakar rutinmässigt evenemang såsom föredrag om “konspirationsteorier.”

SÄPO gör detta för att identifiera eventuella “hot” mot “samhället” – d v s människor med förmåga till självständigt tänkande.

I samband med övervakningen kliver en beväpnad man ut ur porten och börjar, inför SÄPO:s dolda spanare, rekogniscera inför vad som kan bli ännu en spontanskjutning.

SÄPO är förhindrad att inför den öppna polisen berätta vad man sysslar med och arrangerar så att informationen når den reguljära polisen som ett “tips”.

Resten är historia.

Vi känner inte Peter Mangs. Vi kände inte heller något av hans påstådda offer.

Ändå är det de senare vi upplever att vi står sida vid sida med i den här historien – i förstone som ett möjligt offer för en serieskytt och i dag, i samma kontext, offer i ett försök till karaktärsmord.

Vi känner inte heller människorna bakom sajten vaken.se som alltså var de som tog initiativ till och arrangerade föredragen där vi talade.

Direkt efter att vi våren 2010 började skriva, började personer som sade sig komma från vaken.se uppvakta oss. De ville träffas. Det hela pågick under flera månader och kändes onaturligt. Det handlade aldrig om konkreta projekt utan bara om att hänga tillsammans.

Andra som driver sajter som synes ifrågasätta samtidens lögner har sällan behov av att träffas. E-post och telefon fungerar alldeles utmärkt.

Vaken producerar anmärkningsvärt lite eget material utan tar det mesta från andra – trots att de bevisligen har resurser. I bland köper de in sig i arrangemang. Pengar verkar inte vara något problem för dem.

Efter gripandet av Peter Mangs upphörde vakens kontakter med oss.

Ett och ett halvt år senare, upplevde vi det som angeläget att formellt bryta kontakten.

Det skedde efter att vi erhållit (ännu en) bekräftelse på vår misstanke att organisationen är en kontrollerad front för den dolda makten och faktiskt arbetar för samma krafter som sponsrar bland andra EXPO och Sverigedemokraterna.

Vår erfarenhet är att vakens egentliga uppdrag inte är att upplysa, utan att identifiera, fånga in och neutralisera, i värsta fall helt förstöra, effektiva manifestationer för systemkritik.

När vi formellt bröt kontakten med vaken bad vi dem att ta bort alla de artiklar de tagit från oss.

Där agerade de klanderfritt och det visade sig att en tredjedel av deras material vid tidpunkten kom från oss.

Åter till hösten 2010…

Då Sverige har en historia av övergrepp på inhemska systemkritiska författare misstänkte vi att vi vandrade ut i något slags minfält.

Se vår artikel “lathund för lokalägare”.

Vi bad därför om att föredragen skulle vara slutna och betraktas som test-ballonger, till vilka bara särskilt inbjudna skulle komma.

Det var precis det som skedde.

En av de individer vaken tog med sig till föredragen var alltså den beväpnade Peter Mangs, som senare kom att dömas til livstids fängelse för ett flertal mord.

Vi vet inte vilken eller vilka tankarna bakom detta schackdrag var.

Med facit i hand går det dock att konstatera att när utfallet i det korta perspektivet blev att föredragshållaren överlevde och den inbjudne seriemördaren greps, vrids situationen istället till att bli ett upplägg för att försöka genomföra ett karaktärsmord på föredragshållaren.

Det mordet har man försöket verkställa bland annat via Mattias Gardells bok “Raskrigaren.”

[php snippet=1]