Folkresningen De Fria (tidigare partiet De Fria) tar pulsen på invånarna i Fjollträsk och förklarar patienten död

Folkrusning utanför riksdagen!

Vad är på gång?

Har man genomskådat bankernas bedrägeri?

Har man inset farorna med det planerade världskriget?

Har allmogen äntligen vaknat upp inför Kalergiplanen på att utrota landets inhemska befolkning?

Nej. Det är inte korrupta politiker som jagas – det är fiktiva tecknade figurer.

Det enda som år 2016 kan få Fjollträsks invånare att slita sig från TV-apparaterna är det av den amerikanska spionorganisationem CIA skapade “spelet” PokemonGo