Måhända den bästa måttstocken för att bedöma svensk säkerhetspolitik inte är att spekulera i hur Sverige hålls utanför kriget, utan hur landet ser ut efter kriget det dragits in i är över…

Dessa var de fyra kända säkerhetspolitiska modellerna för länder i Europa under det Kalla Kriget:

  1. Medlemskap i NATO (bildat 1949)
  2. Medlemskap i Warsawapakten (WP) (bildat 1955)
  3. Neutralitet (bl a Schweiz modell)
  4. Säkerhetsavtal med Moskva (bl a Finlands modell)

Sverige fann en femte väg: det strategiska bedrägeriet, där Sverige låtsades vara neutralt men i verkligheten var en dold medlem i den västliga militäralliansen som skyddades av USA:s kärnvapenparaply.

Bortsett från att det angloamerikanska imperiet efter det Kalla Krigets slut ålat sig ända fram till gränsen till Ryssland, så har den övergripande situationen inte förvändrats nämnvärt.

Finansoligarkerna bakom imperiet önskar fortfarande att en gång för alla montera ned den Ryska Federationen.

Sveriges geografiska belägenhet, som frontavsnitt på inflygningskorridoren till den Ryska Federationens hjärtland, förblir densamma.

Varför imperiets finansoligarker vill att Sverige går med NATO

Om kriget kommer

När kriget väl brutit ut gäller förmodligen inga regler.

Ryssland och dess befolkning slåss för sin överlevnad och torde göra vad som krävs för att säkerställa denna.

Imperiet har nog inte heller något annat val: att starta världskrig är att gå all-in och satsa allt på ett kort.

Förlorar imperiet är både USA:s och NATO-alliansens dagar över.

Hur går det då för Sverige?

Två scenarier

Under den lyckosamma omständighet att kriget inte eskalerar till ett kärnvapenkrig, utan hamnar samma nivå som krig i dag ser ut, finns redan ett facit för hur Sverige skulle drabbas.

USA har i sina krig alltsedan atombombandet av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki sensommaren 1945 inte bara dödat mängder med civila, man har de facto förklarat krig mot Livet självt: mot den skattkista av livsformer som sedan miljarder av år har jordens biosfär som sitt hem.

Avlövningmedlet Agent Orange som USA använde under kriget mot Vietnam dödade inte bara skogar och människor, det ledde till genetiska skador som befolkningen i Vietnam fem decennier senare lider av.

Ett annat brott mot livet är Pentagons begagnade av utarmat uran under krigen i mellanöstern, som resulterat i hela kullar missbildade barn födda i regionen – en farsot som förutses fortsätta i flera generationer till.

Det är inte bara imperiets krigföring som utgör en de facto krigsförklaring mot biosfären, även dess “fredstida” aktiviteter är ett hot mot livet på Jorden: GMO, chemtrails liksom den amerikanska flottans de facto kampanj att uttrota havets däggdjur (valar och delfiner) är tre exempel.

Sverige kan efter krig utan kärnvapen räkna med en skadad svensk genpool samt fördärvade ekosystem: generationer av svenskar kommer i framtiden födas med missbildningar och svåra sjukdomar.

De “konventionella” vapensystem som orsakat detta kommer att vara amerikanska, bl a utarmat uranium.

Kärnvapenkriget då?

Vad händer i fall det är vad som väntar runt hörnet?

Sveriges geografi garanterar att den ryska federationens försvarstyrkor alltid kommer att behandla Skandinaviens östra halva med avsevärt större hänsyn till natur och ekologi än USA någonsin gjort eller kommer att göra.

Den radioaktivitet som drabbar Sverige drabbar nämligen också Ryssland.

Läsare som inbillar sig att eftersom Moskva politiskt ligger längre från Stockholm än Washington D.C. så gör det detta också geografiskt, rekommenderas att reflektera över vad som skedde med Sverige när kärnkraftverket i Tjernobyl drabbades av härdsmälta våren 1986 – samt det historiska faktum att under det Kalla Kriget var Stockholm den europeiska huvudstad som låg närmast Moskva och som Sovjetunionen inte hade någon form av säkerhetsavtal med.