Efter läsartips med påföljande undersökningar har det visat sig att blueshift sedan 2015 anmälts till polis och åklagare för “hets mot folkgrupp” vid inte mindre än fyra tillfällen.

Vid tre av tillfällena var anmälare en obskyr liten förening vid namn Juridikfronten (EXPO-satellit?), som enligt uppgift består av unga män som varvar högskolestudier i juridik med experimenterande med allehanda droger.

Alla anmälningarna slutade hos Justitiekanslern som lade ned.

Tack vare JK Anna Skarheds beslut är det i dag officiellt bekräftat att medborgare i Sverige utan rädsla för statliga repressallier kan ta del och själva sprida bl a nedanstående sajter, böcker, rapporter och artiklar…