Posted in cryptocracy

Tysklands Förbundspresident: “Det är inte eliten som är problemet – det är folket”

Raka besked från Tysklands förbundspresident Joachim Gauck (sammanhanget är “Brexit”): det är folket som är problemet och just nu försöker “eliten” tala det till rätta…