Som läsaren troligen känner till, lanserade vi hösten 2012 kontantuppropet.nu för syftet att rädda kontantväsendet i Sverige.

Under många år var uppropet det enda som krävde skydd i lagen för kontanterna, sedan blev det det största uppropet, och resulterade bland annat i att vänsterpartiet tog upp frågan och hösten 2012 ställde interpellationsfråga till den dåvarande finansmarknadsminsitern.

Eftersom varken Alliansen eller S (eller MP) vill ha kvar kontanterna fortsatte den av bankerna påtvingande marschen in i det kontantlösa samhället.

PRO:s Christina Tallberg får hjälp av finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att baxa in de närmare 140 000 namnunderskrifterna till regeringen.

Men så hände något, i maj 2016 plockade Sveriges Pensionärers Riksorganisation upp frågan och startade sina egna upprop.

Tillsammans samlade man på bara några veckor in nästan 140 000 namn.

Den 22 juni 2016 for man till Stockholm och överlämnade protesten till den nuvarande finansmarknadsministern Per Bolund.

Med ens har det blivit mycket svårare för de krafter som vill införliva ruinerna av en fordom framgångsrik och stolt nation i en global diktatur där människor mikrochippas vid födseln.

Veta mer

 

 

[php snippet=”13″]