Nedanstående text är en mini-rapport författad av en av våra läsare.

Eftersom systemmedia är livrätt och faktaresistent publiceras den här…

EU är ett USA-projekt – inget annat!

”EU har tillkommit för att hindra framtida krig i Europa, alltså ett fredsprojekt!” Så lurar man européerna att tro på sagor. Slagorden mot ett splittrat EU har varit extra starka i media senaste tiden, på grund av ”brexit”, så även i Sverige.

Sanningen är att USA, i sin iver att vara världshärskare, har bekostat och genomdrivit tillblivelsen av EU, enbart för att det är lättare att styra en regering än många nationers regeringar! Amerikanska statliga dokument visar att den amerikanska underrättelsetjänsten hade en kampanj på femtio- och sextiotalet för att bygga ett momentum, alltså att få upp farten och behålla den, för ett enat Europa. Det finansierades och riktades till den europeiska federalistiska rörelsen.

Dokumenten bekräftar misstankar att USA arbetade aggressivt bakom kulisserna för att driva fram en europeisk stat. En promemoria, daterad den 26 juli 1950, ger anvisningar för en kampanj för att främja ett fullfjädrat Europaparlament. Det är signerat av Gen William J Donovan, chef för den amerikanska krigstidens ”Office of Strategic Services” (OSS), föregångaren till CIA.

Dokumenten hittades av Joshua Paul, forskare vid Georgetown University i Washington. De inkluderar filer släppta av USA:s Riksarkiv. Washingtons främsta verktyg för att forma den europeiska dagordningen var ”American Committee for a United Europé” (ACUE), som bildades 1948. Ordförande var Donovan, skenbart privatadvokat då.

Vice ordförande var Allen Dulles, CIA-direktör på femtiotalet. I styrelsen ingick Walter Bedell Smith, CIA: s första chef, och en uppsättning av OSS-tjänstemän som flyttade in och ur CIA. Dokumenten visar att ACUE finansierade ”The European Movement”, den viktigaste federalistiska organisationen i efterkrigstiden. 1958, till exempel gav de 53,5 procent av rörelsens medel.

”The European Youth Campaign”, en gren av ” The European Movement”, var helt finansierad och kontrollerad av Washington. Belgiska regissören, Baron Boel, fick månatliga betalningar till ett särskilt konto. När chefen för den europeiska rörelsen, Joseph Retinger, motsatte sig denna grad av amerikansk kontroll och försökte samla in pengar i Europa, blev han snabbt tillrättavisad.

Ledarna för den europeiska rörelsen – Joseph Retinger, den visionära Robert Schuman och den tidigare belgiska premiärministern Paul-Henri Spaak – behandlades alla som hyrda tjänare av sina amerikanska sponsorer. USA:s roll hanterades som en dold verksamhet. ACUES finansiering kom från Ford och Rockefellerstiftelser samt företagsgrupper med nära band till den amerikanska regeringen.

Chef för Ford Foundation, ex-OSS kommendör Paul Hoffman, blev även chef för ACUE i slutet av femtiotalet. Utrikesdepartementet hade också en roll. En promemoria från den europeiska delen, daterad den 11 juni 1965, ger råd till vice ordförande för Europeiska ekonomiska gemenskapen, Robert Marjolin, att fullfölja valutaunionen i smyg. Varför diskuteras inte denna sanning i media?