Video som sammanfattar huvudskälen till västs krig mot Libyen 2011: Gaddafi var emot den nya världsordningen…

Läsare som såg videon då, 2011, minns måhända den anmälan nästan 700 svenskar gjorde mot den dåvarande svenska regeringen och riksdagen för sin delaktighet i brotten.

Veta mer

[php snippet=”13″]