Posted in suecia

Sverige: ett land av islamistiska krigszoner staten förlorat kontrollen över

Läsare som ännu inte förstått varför det som sker i Sverige tillåts inträffa, finner nedan ett kapitel “Kalergiplanen” ur vår senaste bok “Västs mörka hjärta – 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan”…