Posted in cryptocracy

De internationella bankfamiljernas nästa mål – expropriera världshaven

Hitills har världshaven varit fria och inte tillhört någon.

Nu planerar globalisterna att själva lägga beslag på dem och förvandla dem till no-go zoner för allmänheten…