Också den romerske diktatorn Caesar använde R2P (Responsibility 2 Protect) som krigslögn.

Enligt hans memoarer handlade anfallskrigen mot kelterna i Europa om att “beskydda” dem.

Hade Caesar misslyckats, måhända om Brutus och hans edsvurna hade varit lite snabbare med sina dolkar, hade nordbor fortfarande varit vikingar och den dominerande civilisationen i kontinentaleuropa och på de brittiska öarna ännu varit den keltiska…