Den 26 februari 2016 återuppstod Sveriges senaste religion, Asatron.

Det skedde när det Nordiska Asa-samfundets ansökan om att bli ett trossamfund godkändes av Kammarkollegiet.

Innebörden av det hela är större än läsaren måhända tror.

Asatron utgör en milstolpe för vad Sverige och Norden egentligen kommer ifrån.

En indikation på detta är att Asatron, trots sekler av kristnande och sekularisering, ännu är fast förankrad i den svenska vardagen.

Midsommarfirandet kommer från Asatron.

Så gör även Julen, eller Yule, som det hette från början.

Bilden nedan visar de åtta stora högtiderna inom Asatron.

Att Kristendomen firar Julen var en politisk kompromiss från Vatikanen för att förmå germanska nordbor att acceptera en “religion” vars främsta symbol är en torterad döing uppspikad på ett kors.

Datumen: Midsommarblot 21 juni – Skördefest 20 augusti – höstadagjämning 20-23 september – Alvablot 1 november – Yule (vintersolståndet) 21-23 december – Disablot 14 februari – Vårdagsjämning 20 mars – Valborg 30 april.

Konsekvenser

I och med att Asatron återtagit sin plats som troslära, är Nordisk mytologi inte längre ett eko av ett svunnet förflutet eller sagor.

Asatron är en religion med världsåskådning och liturgi med samma rättigheter som t ex de tre Abrahamitiska religionerna som kom senare: Judendomen, Kristendomen och Islam.

En av skillnaderna är att Asatron är en naturreligion och tillhör gräsrötterna, folket, medan den nyss nämnda treklövern, som alla räknar en kille vid namn Abraham som någon slags stamfader, utgör slavreligioner: religioner pådyvlade människor uppifrån, för syftet att manipulera och kontrollera dem.

För att veta mer, se artikeln Sanningen om Judendomen, Kristendomen och Islam.

Det går i dag, tack vare Asa-samfundet, att leva hela sitt liv inom Asatron: födsel, dop, äktenskap och begravning.

Asatron är i Sverige den religion med i särklass flest heliga platser och landmärken – bl a över fyra tusen kända runinskrifter.

Begrepp inom Asatron

God Manlig präst
Gyddja Kvinnlig präst
Blot Gudstjänst, offer
Oden Gudarnas ledare. Gav sitt ena öga för oändlig visdom
Tor Odens son, den starkaste av gudarna
Midgård Jorden
Valhalla Där gudarna bor

Asatro på 2 minuter

Regnbågsvikingar

Samfundet för Asatro är inte ensamt om att vilja representera det förkristna norden.

Där finns också Samfälligheten för Nordisk Sed.

Trots att Nordisk Sed också dyrkar Oden, Tor och Freja föredrar de att kalla sig för hedningar.

Skälet är att hedningar är politiskt korrekta och inte vill ge intryck av att vara t ex nationalister – vilket Asatroende inte har några problem att uppfattas som.

Nordisk Sed anser t ex även att Kristendomen, på något sätt, skulle vara naturligt hemmahörande i Norden.

Allra tydligast synes skräcken för att inte uppfattas som PK dock vara inom Samfundet Forn Sed som – nu blir det Babsanhysteriskt – till och med har utsett en talesperson för HBTQ-frågor.