Av länken nedan framgår att JK och regeringen den 11:e april 2016 uppvisade osedvanligt intresse för blueshift.nu.

http://gnuheter.com/creeper/site/blueshift.nu

Genomgången av våra artiklar synes ha varit systematisk (man har gått igenom alla länkar i huvudmenyn) med betoning på vad som publicerats om zionismen.

Tidigare har det från staten varit FOI och Riksdagen som tillhört våra flitigaste besökare.

Läsare intresserade av att vi fortsätter vår opinionsbildning mot globalismen och dess lakejer kan donera här

Listan nedan (saxad från gnuheter.com)

blueshift.nu 2016-04-12 08:55:12 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-04-11 17:10:37 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:10:17 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:10:14 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:10:11 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:10:08 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:10:05 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:10:01 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:09:56 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:09:50 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:09:47 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 17:09:30 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 15:50:17 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 15:49:51 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-11 15:49:11 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 15:48:46 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 15:48:25 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 15:47:49 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 15:47:25 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 15:47:08 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 15:46:51 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 15:06:49 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-04-11 14:35:08 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 14:35:07 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-04-11 13:32:12 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-04-11 12:59:19 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-04-11 12:40:39 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-04-11 09:28:17 – Justitiekanslern
blueshift.nu 2016-04-08 11:07:38 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-04-08 10:50:52 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-04-07 16:00:49 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-04-07 15:45:33 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-04-07 15:29:18 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-04-07 15:28:29 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-04-06 14:16:10 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-04-06 14:15:45 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-04-06 08:54:59 – Finansinspektionen
blueshift.nu 2016-04-05 10:45:27 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-04-05 09:56:48 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-04-05 08:53:34 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-04-04 10:21:08 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-04-01 10:33:08 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-30 14:33:47 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-30 14:33:26 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-30 08:56:31 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-30 08:54:48 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-29 15:54:23 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-29 15:52:33 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 15:52:30 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:43:24 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:43:11 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:43:03 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:42:54 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:42:50 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:42:48 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:42:12 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:41:59 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:41:48 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:41:41 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:41:38 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:41:31 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:41:28 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:41:05 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 14:41:04 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-29 13:21:58 – Sveriges Riksbank
blueshift.nu 2016-03-29 09:34:30 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-29 09:34:23 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-29 09:10:17 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-29 09:09:53 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-29 08:59:20 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-25 13:32:13 – Försvarsstaben
blueshift.nu 2016-03-25 13:31:22 – Försvarsstaben
blueshift.nu 2016-03-25 00:40:04 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-23 14:19:47 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-22 15:02:52 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-22 15:02:15 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-22 14:48:06 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-22 12:59:41 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-22 12:04:01 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-22 12:04:00 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-22 10:07:44 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-21 14:12:22 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-21 13:32:15 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-21 13:31:19 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-21 13:28:55 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-21 13:01:59 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-21 13:00:47 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-18 13:05:26 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-18 12:56:56 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-03-18 08:54:07 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-17 15:33:35 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-03-17 15:30:03 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-17 12:05:59 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-17 12:05:24 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-17 10:24:00 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-17 09:36:08 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-17 09:36:08 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-17 08:34:09 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-17 07:45:28 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-16 09:55:28 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-15 16:26:25 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-15 13:34:32 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-15 13:32:56 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-15 13:32:24 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-15 09:22:41 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-15 09:19:47 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-15 08:47:22 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-15 08:46:21 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-15 07:36:23 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-03-15 07:36:07 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-03-15 07:32:12 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-03-14 10:18:13 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:17:31 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:15:53 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:13:30 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:05:08 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:04:38 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:04:14 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:03:50 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:03:47 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:03:18 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-14 10:03:00 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-11 12:58:47 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-11 12:57:39 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-11 00:10:14 – Försvarsstaben
blueshift.nu 2016-03-10 13:44:26 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-10 11:25:30 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-10 11:22:26 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-09 12:18:46 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-09 10:23:30 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-08 12:19:44 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-08 12:19:27 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-08 12:15:50 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-08 10:09:28 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-03-08 09:58:33 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-08 09:49:00 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-08 09:43:08 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-03-07 15:50:36 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-07 10:17:06 – Tullverket
blueshift.nu 2016-03-07 10:16:53 – Tullverket
blueshift.nu 2016-03-07 10:13:11 – Tullverket
blueshift.nu 2016-03-07 08:53:33 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-07 08:50:50 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-03-06 15:04:34 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-03-05 03:14:49 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-03-04 10:35:59 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-03-02 08:20:17 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-29 14:48:54 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-29 11:25:47 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-29 11:03:49 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-29 09:59:09 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-29 09:40:23 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-29 07:31:42 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-27 20:55:59 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-26 16:23:01 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-26 16:21:20 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-26 09:20:54 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-24 11:13:44 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-24 11:02:26 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-24 11:01:54 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-24 11:01:41 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-24 10:42:08 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-24 10:28:31 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-22 13:15:31 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-19 14:40:40 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-19 09:02:19 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-19 08:57:53 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-19 08:56:53 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-19 08:55:52 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-18 10:45:53 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-18 10:45:40 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-18 10:45:26 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-17 10:42:42 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-17 10:42:27 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-17 10:41:59 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-17 10:38:57 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-17 10:37:28 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-17 10:29:15 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-16 16:57:52 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-16 16:56:06 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-16 11:44:45 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-16 11:43:13 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-16 11:41:02 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-15 16:00:05 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-15 15:59:54 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-15 15:59:39 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-15 15:59:17 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-15 13:11:49 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-15 12:39:24 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-15 12:38:39 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-15 11:44:13 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-15 11:32:59 – Domstolsverket
blueshift.nu 2016-02-15 11:28:51 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-15 11:16:17 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2016-02-13 10:09:42 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-12 16:25:42 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2016-02-12 16:23:31 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2016-02-12 14:17:43 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-11 12:38:12 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-11 12:38:00 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-11 11:42:03 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-11 11:41:28 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-11 09:36:33 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-10 14:16:53 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-10 14:16:52 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-10 12:48:14 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-10 12:48:14 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-10 10:41:26 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-10 10:08:27 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-10 10:07:34 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-09 16:35:00 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2016-02-09 10:35:43 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-09 10:30:11 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-09 08:23:08 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-08 15:33:40 – Försvarsstaben
blueshift.nu 2016-02-08 15:25:38 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-08 15:25:02 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-08 14:40:00 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-08 11:02:02 – Försvarshögskolan
blueshift.nu 2016-02-08 11:01:00 – Försvarshögskolan
blueshift.nu 2016-02-08 09:55:14 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-05 13:40:48 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-05 11:45:01 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-05 08:52:44 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-04 13:37:10 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-04 09:50:30 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-02-04 07:48:46 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-04 07:45:04 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-04 07:45:01 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-04 05:24:37 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-02-03 17:14:05 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-03 17:13:38 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-03 17:13:10 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-03 17:12:37 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-03 17:10:45 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-03 17:06:51 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-03 17:05:46 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-02-03 12:22:49 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-03 08:51:12 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-02-02 14:11:18 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2016-02-02 14:08:36 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2016-02-02 14:08:33 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2016-02-02 14:07:43 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2016-02-02 13:12:05 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2016-02-02 10:47:22 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-02 09:34:10 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-02 08:46:34 – Sveriges Riksbank
blueshift.nu 2016-02-02 08:46:01 – Sveriges Riksbank
blueshift.nu 2016-02-02 08:45:44 – Sveriges Riksbank
blueshift.nu 2016-02-02 08:39:28 – Sveriges Riksbank
blueshift.nu 2016-02-02 08:38:18 – Sveriges Riksbank
blueshift.nu 2016-02-02 08:37:50 – Sveriges Riksbank
blueshift.nu 2016-02-01 16:17:55 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-01 12:16:13 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-01 12:16:13 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-02-01 11:15:42 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-01 11:13:33 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-02-01 10:39:13 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-28 10:47:13 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-28 10:45:53 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-28 10:43:21 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-28 00:38:11 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2016-01-27 12:44:28 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-27 10:46:38 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-26 10:47:20 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-25 13:42:00 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-01-25 13:41:36 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-01-25 11:09:32 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-25 10:30:13 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-24 13:08:56 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-01-22 13:14:42 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-22 13:14:04 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-22 11:52:24 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-01-22 09:30:54 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-22 09:30:20 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-21 15:26:56 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-01-21 14:42:27 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-21 11:24:02 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-21 10:17:45 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-21 10:02:06 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-21 10:00:50 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-21 01:24:18 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-01-21 01:21:33 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-01-20 14:25:14 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-20 14:08:46 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-20 10:58:50 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-20 10:55:25 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-20 10:48:53 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-20 10:33:34 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-01-20 10:33:24 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-20 10:33:11 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-20 10:33:03 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-20 09:25:01 – Försvarsstaben
blueshift.nu 2016-01-20 08:20:05 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-19 20:22:41 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-01-19 20:20:23 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2016-01-19 14:28:55 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-19 12:25:53 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-19 12:24:43 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-19 11:29:01 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-19 11:28:40 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-19 11:17:43 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-19 11:08:16 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-19 08:45:10 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-18 13:12:09 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-18 13:11:59 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-18 09:23:13 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-15 10:50:30 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-14 23:28:50 – Kriminalvården
blueshift.nu 2016-01-13 20:21:33 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-13 16:36:32 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-13 08:37:31 – Tullverket
blueshift.nu 2016-01-12 15:23:15 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-12 10:57:50 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-11 14:45:09 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-11 14:44:37 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2016-01-11 14:09:20 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-11 13:50:10 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-01-08 13:21:17 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2016-01-07 13:31:05 – Tullverket
blueshift.nu 2016-01-06 14:11:38 – Tullverket
blueshift.nu 2016-01-04 09:13:55 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-04 09:13:50 – Riksdagen
blueshift.nu 2016-01-04 09:12:57 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-23 15:31:52 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2015-12-23 08:30:23 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2015-12-22 15:42:39 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-22 12:35:56 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2015-12-21 16:02:00 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-21 14:15:50 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-21 14:13:10 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-21 08:26:24 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2015-12-21 00:49:54 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2015-12-18 14:20:11 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-18 13:16:15 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2015-12-18 11:11:49 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2015-12-18 10:44:02 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-18 10:31:57 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2015-12-18 09:56:10 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-18 09:55:17 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-18 09:03:38 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2015-12-18 04:43:02 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2015-12-17 14:35:48 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-17 14:28:31 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-17 13:52:00 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-17 13:44:22 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-16 13:43:54 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2015-12-16 11:21:40 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-12-16 11:21:33 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-12-16 11:21:13 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-12-16 11:21:02 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-12-16 11:20:33 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-12-16 10:49:54 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-15 14:01:33 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-15 12:51:51 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-15 11:07:49 – Försvarshögskolan
blueshift.nu 2015-12-14 15:45:34 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-12 15:58:19 – Försvarsstaben
blueshift.nu 2015-12-10 18:18:58 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-10 11:19:15 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-10 11:09:20 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-10 10:22:24 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-09 15:37:48 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-09 12:42:28 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-09 12:41:22 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-09 12:39:36 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-09 12:34:27 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-09 12:29:43 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-09 12:28:40 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-09 12:28:01 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-08 10:45:01 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-07 17:44:47 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-12-07 17:44:46 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-12-07 10:31:03 – Rikspolisstyrelsen
blueshift.nu 2015-12-07 10:14:15 – Kriminalvården
blueshift.nu 2015-12-07 08:55:53 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-07 00:20:58 – Försvarsmakten
blueshift.nu 2015-12-06 12:14:36 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2015-12-06 12:14:06 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2015-12-06 12:14:00 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2015-12-06 12:11:53 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2015-12-06 12:08:03 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2015-12-06 12:07:59 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2015-12-06 12:07:17 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2015-12-06 12:06:57 – Kustbevakningen
blueshift.nu 2015-12-04 09:00:43 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-03 13:55:02 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-03 12:49:22 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-03 11:27:58 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-02 10:52:36 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-01 13:48:40 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-01 13:25:05 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-12-01 09:11:04 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-01 09:08:19 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-12-01 09:06:11 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-30 09:38:47 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-30 09:29:55 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-30 09:29:50 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-30 09:29:37 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-30 09:29:18 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-27 14:55:26 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-26 13:21:35 – Kriminalvården
blueshift.nu 2015-11-26 13:21:15 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-25 14:43:50 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-25 13:00:22 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-25 09:43:50 – Kriminalvården
blueshift.nu 2015-11-25 09:43:40 – Kriminalvården
blueshift.nu 2015-11-25 09:42:39 – Kriminalvården
blueshift.nu 2015-11-23 15:56:12 – Socialstyrelsen
blueshift.nu 2015-11-23 09:14:13 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-23 09:11:12 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-23 09:10:38 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-20 10:34:47 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-20 09:18:41 – Sveriges Riksbank
blueshift.nu 2015-11-19 15:20:56 – Tullverket
blueshift.nu 2015-11-19 15:19:57 – Tullverket
blueshift.nu 2015-11-18 13:36:47 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-18 13:36:35 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-18 12:42:15 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-18 12:00:27 – Tullverket
blueshift.nu 2015-11-18 11:57:46 – Tullverket
blueshift.nu 2015-11-18 11:56:29 – Tullverket
blueshift.nu 2015-11-18 11:29:52 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-18 10:22:56 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-17 14:00:23 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-17 13:48:31 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-17 13:47:20 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-17 13:46:36 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-17 13:27:11 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-17 13:17:59 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-17 12:54:55 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-17 12:19:53 – Försvarshögskolan
blueshift.nu 2015-11-17 12:19:50 – Försvarshögskolan
blueshift.nu 2015-11-17 11:35:51 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-17 11:18:54 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-17 11:18:38 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-17 10:20:45 – Tullverket
blueshift.nu 2015-11-17 10:19:51 – Tullverket
blueshift.nu 2015-11-17 10:18:33 – Tullverket
blueshift.nu 2015-11-16 09:28:54 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-13 12:55:03 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-13 12:54:33 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-13 10:14:21 – Kriminalvården
blueshift.nu 2015-11-12 16:28:54 – Organisation Kristdemokraterna
blueshift.nu 2015-11-12 14:08:02 – Regeringskansliet
blueshift.nu 2015-11-12 13:53:25 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-12 10:38:16 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-12 10:37:58 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-12 10:37:14 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-12 10:36:36 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-12 10:35:09 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-12 10:34:57 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-12 10:34:10 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-11 10:09:31 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-11 10:09:13 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-11 10:04:47 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-11 09:29:31 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 17:55:31 – Försvarsstaben
blueshift.nu 2015-11-10 14:33:14 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 14:32:55 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 14:27:41 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 13:14:23 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 12:56:26 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 12:47:03 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 11:13:18 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 11:12:27 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 11:10:47 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 11:08:45 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 10:55:44 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-10 10:33:13 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 10:28:47 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 10:28:36 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 10:28:17 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 10:27:30 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 10:26:37 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 09:41:23 – Riksdagen
blueshift.nu 2015-11-10 09:27:54 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 09:08:59 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-10 09:08:57 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-10 08:56:56 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-10 08:56:22 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-10 08:51:42 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:52:48 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:52:35 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:52:25 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:52:18 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:51:58 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:51:08 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:50:58 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:49:01 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:46:04 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:43:51 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:38:04 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-10 07:37:35 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-09 17:21:06 – Tullverket
blueshift.nu 2015-11-09 14:45:01 – Finansinspektionen
blueshift.nu 2015-11-09 10:59:11 – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
blueshift.nu 2015-11-09 10:36:06 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-09 10:35:54 – FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
blueshift.nu 2015-11-06 23:13:20 – Försvarsmakten

[php snippet=”13″]