Nedanstående artikel är återpublicerad från den utvandrade svenskan och författarinan Lena Holfves blogg, emigrera.com. Lena har gedigen erfarenhet av svensk politik och rättsväsende.

ÄR DAN ELIASSON INNE I BROTTSTRAPPAN?Rikspolischefen påstås säga: ”Har blivit överraskad över hur illa det är”

Läs mer

Som mina läsare vet var jag lekmannadomare i Stockholms Tingsrätt tolv, femton år, och är det nåt jag kan i sömnen är det den så kallade ”brottstrappan” och jag skulle vilja att vi studerade den och Dan Eliassons march uppför den.

Dan Eliasson har ett punkförflutet

1979 spelade hans grupp Bad Boo Band in låten ”Knulla i Bangkok”, och det kan vi kalla för ”anpassningssvårigheter” även om inte precis alla punkare hade det i slutet av 70-talet.

Dan Eliasson dömdes för skadegörelse när han var 17 år, också i slutet av 70-talet, och det förstärker bilden av att han då befinner sig på brottstrappans fjärde steg, se nedan.

Han blir långt senare, och efter en byråkratkarriär inom det offentliga, generaldirektör för Försäkringskassan år 2011, och jag kan namnge åtminstone femhundra svenskar som svär på att FK började gå in för att regelrätt avliva sjuka. Då får vi sätta Eliasson på den översta delen av brottstrappan; våldsbrott.

Gjorde bort sig i TV

Nu har jag noterat att folk gör stora ögon då han satt i TV och identiferade sig med en kriminell mördare, och inte med brottsoffret, och nån polis gick ut och morrade om saken – eftersom det är tvärtom mot vad poliser ska göra.

Dan Eliasson är inte polis – han är en politisk byråkrat – och det är givet att han identifierar sig med kriminella om han travat uppför brottstrappan ett helt liv. Det förklarar också varför han skyddar brottslingar via sina beslut att mörka t.ex. kriminalitet.

Skyddande av brottsling är ett brott enligt 17 kap 11 § brottsbalken

Brottet kan bestå i att man hjälper den som begått ett brott undkomma eller genom att undanröja bevis. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt är påföljden lägst fängelse i sex månader och högst fyra år.

I skarpt läge kan det brottet lätt glida över i landsförräderi som ger som mest livstid.

Dan Eliasson raderade e-brev på F-kassan (olagligt).

Källa: http://www.emigrera.com/emigrationsorsaker/ar-dan-eliasson-inne-i-brottstrappan/