Är det så här EU förvandlas till en diktatur?

Staten importerar främlingselement som ödelägger Europa.

När reaktionen bryter ytan kommer all den militära utrustning som polisen samlat på sig under de senaste decennierna att användas emot den inhemska befolkningen…