Det danska försvaret har börjat utbilda 400 soldater i närstrid som förberedelse till de eskalerade problem landets regering förutser kommer att uppstå på det egna terriroriet p g a massinvasionen av förmenta asylsökare.

Källa: Ekstrabladet: 400 danske soldater træner til kamp mod asylansøgere