Ännu en nyhet svensk media försöker tiga ihjäl: hur den franska statstelevisionen sin mest populära TV-meteorolog för att han en månad innan COP21 publicerade boken “Climat Investigation” som ifrågasätter FN:s klimatlögn…