Det är nu bekräftat att Israel, dvs dess underrättelsetjänster, hade förkännedom om attackerna i Paris, fredagen den 13:e november 2015.

Bekräftelsen består av två delar.

Den första är ett vittnesmål av en i Paris bosatt israelisk jude.

Det andra är hur detta vittnesmål av israelisk media censurerats.

Vi stötte först på den här informationen på den franska tankesmedjan Voltairenet, vars huvudman Thierry Myessan var den som i bokform initialt konstaterade att något var allvarligt fel med den officiella versionen av 9/11 – dvs händelserna på USA:s östkust den 11:e september 2001.

När vi sedan kontrollerade källan, Times of Israel, visade det sig att man editerat bort just det avsnitt som citerades av Voltairenet, med ursäkten: The original article was edited for clarity.

Tack vare Red Ice Radio finns i dag skärmdumpar som bekräftar Times of Israels censur av informationen…

Israel bakom “Europas 9/11”?

Hur valde Israel att agera med sin vetskap att någon planerade att genomföra en terrorattack i Frankrike på fredagen den 13:e november 2015?

Man varnade judar i landet så att inte det egna folket eller församlingarna skulle drabbas – men struntade i resten av Frankrike och i förlängningen också Europa.

Detta är inget att ta lätt på.

Två av måltavlorna var alltså landets president och Tysklands ambassadör i Frankrike – som båda bevistade fotbollsmatchen på Stade de France, terroristernas initiala mål.

Frågorna hopas sig…

  1. Hur upplever egentligen judar i Europa relation med de länder vars pass de innehar?

    De väljer allstå att INTE sprida varningen – utan håller den inom den egna gruppen medans grannar och förmodade landsmän skjuts, sprängs och styckas ihjäl.

    Ser sig judar inte bara som ett eget folk – utan är i själva verket fientligt inställda till (värd)länderna man bor i?

  2. Hur bör länder i Europa i dag betrakta judiska församlingar i sina länder efter det här dubbelsveket: dels från Israel men också de inhemska tigande judiska församlingarna?

    Går det i framtiden att lita på organiserade judar – eller utgör dessa i själva verket en nationell säkerhetsrisk?

  3. Hur kunde Israel känna till attackerna – innan dessa skedde?
  4. Låg Israel i själva verket bakom attackerna?

Israel är det land som mer än något i dag har brinnande skäl att göra något för att stoppa eller förändra den pågående fredsutvecklingen i Mellanöstern.

Det handlar om Israels överlevnad efter att dess främste bundsförvant USA i och med fredsavalet med Iran sommaren 2015 vänt Israel ryggen, följt av att Syrien därefter bjöd in Ryssland att göra vad USA inte gjort på två år, lösa problemen med ISIS – vilket helt förändrat den geostrategiska situationen i regionen.

Veta mer