William Engdahl ger den historiska bakgrunden till de påstådda terrorattackerna i Paris fredagen den 13:e november 2015 samt vidarebefodrar några vittnesuppgifter från en fotograf på plats och anar konturerna av ett nationalschauvinistiskt franskt självmål för syftet att återerövra inflytande över Levanten och den forna kolonin Syrien.

Några av det angloamerikanska imperiets främlingslegioner i Mellanöstern under det 20:e och 21:a århundradena: Muslimska Brödraskapet, Mujaheddin, al-Qaida, IS.