MSB – Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, föddes 2009 som en sammanslagning av de tidgare myndigheterna Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten. Det skedde i enlighet med samma centraliseringsagenda som Sveriges 21 polismyndigheter vid årsskiftet 2014/15 blev en enda.

Nu har MSB på regeringens direktiv skapat en hemlig grupp för att bedriva informationskrig mot svensk alternativmedia..