Texten nedan är en snabböversättning av den engelska transkriptionen publicerad på kremlin.ru.

Vladimir Solovyov: Ers Excellens, vi lever i oroliga tider, som framgår av terrorattacken i Turkiet som har lämnat många döda och sårade. Vilka slutsatser kan vi dra och vad kan vi göra för att stoppa denna våg av terror?

President President Vladimir Putin:Vi måste göra gemensam sak för att bekämpa detta gissel. Låt mig ta tillfället i akt att uttrycka mina kondoleanser till det turkiska folket och Turkiets president. Vad hände där är naturligtvis en fräck terroristattack, ett brott som har orsakat många offer.

Detta är ett försök att destabilisera situationen i Turkiet, vår granne och Rysslands vän. Det faktum att detta har hänt under en valkampanj är ett tecken på en tydlig provokation. Men vi kommer att vara effektiva i kampen mot terrorismen om vi tillsammans bekämpar denna ondska.

Vladimir Solovyov: Vi försökte att bekämpa den tillsammans med det internationella samfundet, men det internationella samfundet ville inte lyssna på oss. Nu verkar alla upprörda över det faktum att vi är i Syrien. Vilka är våra verkliga mål i Syrien, och vilka är kriterierna för framgång där?

President Vladimir Putin: Låt mig först bekräfta vad som redan är känt, nämligen att vi informerade våra partners om våra planer i förväg. Vi informerade våra amerikanska partner och många andra, i synnerhet länderna i den berörda regionen, våra planer och avsikter.

Vissa säger att vi gjorde detta för sent, men låt mig påpeka att andra, när de planerar och inleder sin verksamhet, aldrig informera oss, men vi informerade dem.

Vladimir Solovyov: Som ett tecken på god vilja?

President Vladimir Putin: Ja, som ett tecken på vår goda vilja, och eftersom vi tror att detta var den bästa vägen och vi ville visa att vi är öppna för samarbete. Låt mig återigen säga att vi agerar i full överensstämmelse med folkrätten – på begäran av Syrien officiella regering.

Alla andra länder som hittills deltagit i verksamheten i Syrien agerar olagligt eftersom det inte finns någon FN:s säkerhetsrådsresolution om dessa handlingar, och ingen officiell begäran från de syriska myndigheterna.

Låt mig påpeka att när vi började var redan 11 länder i en eller annan form engagerade i olika militära angrepp mot syriskt territorium. Detta har pågått i mer än ett år nu. Det var med denna insikt och förståekse vi informerade våra partners våra planer och föreslog att vi samarbetar.

Enklaste av allt skulle ha varit för dem att delta i våra ansträngningar och på så sätt sätta sina egna operationer på syrisk mark inom lagens råmärken. När allt kommer omkring, om vi har ett mandat att agera utifrån de syriska myndigheterna, skulle den enklaste lösningen vara för andra att ansluta sig till oss och arbeta inom samma mandat. Tyvärr har vi inte kunnat nå en sådan överenskommelse hittills med våra partners och kollegor, men vi vill inte förlora hoppet att detta ännu kan vara möjligt.

Vissa framsteg har gjorts. Vi sätter upp föregångarna för arbetsgrupper med israelerna och amerikanerna, och rör sig i samma riktning med våra turkiska partner. Vi har fått förslag från amerikanerna om hur man kan organisera saker på militär teknik nivå för att undvika incidenter. Detta är ett första steg åtminstone och bättre än inget alls.

Våra specialister har fått förfrågningar och förslag från amerikanerna, anges deras vision av vårt eventuellt samarbete, och skickade det till Pentagon. Jag hoppas att detta kommer att leda till nästa steg, vilket är nödvändigt för att lösa situationen: i början av gemensamma ansträngningar för att hitta en politisk lösning.

Om man tittar på den rent militära dimensionen, har vi hört smälek från andra, som säger att våra luftangrepp slår inte ISIS och andra terroristorganisationer som Jabhat al-Nusra och liknande, men krafter som hör till en sund opposition. I denna situation, säger vi till våra partner, om de vet att situationen på marken bättre än oss och har redan varit där i mer än ett år – förvisso olagligen men ändå – om de vet bättre än oss (och jag tvivlar på detta är fallet, men låt oss anta att det är möjligt), bör de ge oss information om bra mål och vi kommer att slå till mot dessa mål.

Vladimir Solovyov: Vägrade de?

President Vladimir Putin: Ja, de sade att de inte är beredda att arbeta på den nivån. Jag kan inte se varför, trots allt, om de verkligen känner till situationen bättre och vill bekämpa terrorismen, borde de kunna berätta för oss de konkreta platser där terroristerna gömmer sig ut och har sina högkvarter och vapen- och utrustningsdepåer.

Vad skulle vara enklare än att ge oss denna måldata? Tyvärr vårt arbete tillsammans inte har nått denna punkt än, men jag säger det igen att de första stegen mot att organisera kontakter på militär nivå har redan tagits.

Vladimir Solovyov: Den syriska armén har nu gått på offensiven. Vad är sannolikheten för framgång?

President Vladimir Putin: Detta beror framför allt på den syriska armén själva och på de syriska myndigheterna. Vi kan inte åta oss att mer än vad som är rimligt och aldrig har gjort det. Jag sa från början att våra aktiva operationer på syriskt territorium kommer att vara tidsbegränsat till den syriska arméns offensiv. Rörande din din tidigare fråga, vår uppgift är att stabilisera den legitima regeringen och skapa förutsättningar som gör det möjligt att leta efter en politisk kompromiss.

Vladimir Solovyov: Stabilisering medelst militära medel?

President Vladimir Putin: Ja, genom militära medel, naturligtvis. När du har ISIS och andra sådana grupper av internationella terrorister alldeles intill huvudstaden, vem kommer att söka [och tro på] en uppgörelse med syriska myndigheterna som praktiskt taget står belägring i sin egen huvudstad?

Tvärtom, om den syriska armén visar sin livskraft och, viktigast av allt, sin vilja att bekämpa terrorism, och om det visar att myndigheterna kan uppnå detta öppnar detta upp mycket större möjligheter för att nå politiska kompromisser.

Vladimir Solovyov: Betyder det att du överväger möjligheten att använda Rysslands väpnade styrkor i markverksamheten i Syrien?

President Vladimir Putin: Nej. Det är uteslutet.

Vladimir Solovyov: Oavsett vad som händer?

President Vladimir Putin: Exakt. Vi har inga sådana planet, vilket våra vänner i Syrien känner till.

Vladimir Solovyov: Precisionen i våra flygattacker och försvarsministeriets rapporter visar att det verkar som att vi har ett bättre grepp om situationen än den USA-ledda koalitionen. Varifrån får vi vår information?

President Vladimir Putin: Vi förberedde dessa operationer. Det preliminära arbetet handlade om att koncentrera erfoderliga stridskrafter, resurser och utrustning på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi genomförde mycket ingående och långsiktig underrättelseinhämtning från rymden och från luften, sedan vi analyserat vi all information vi erhållits via olika kanaler.

Specialisterna på vår generalstabe arbetar tillsammans med våra partners i Syrien. Som ni känner till har andra länder i regionen inrättat ett informationscentrum i Bagdad. Uppgifterna som utbytes s detta center har bidragit till vår övergripande informationsbild. Således, allt som sker i luften eller på marken är inte spontana handlingar, utan exekverandet av planer utarbetade i förväg.

Vladimir Solovyov:Det som hände den 7 oktober gjorde naturligtvis ett djupt inttryck, inklusive på militära experter: ingen väntade sig att Kaspiska flottan skulle avfyra kryssningsrobotar som efter att ha flugit över två länder träffar mål i ett tredje land. Har amerikanska underrättelsetjänsten lagt ned verksamheten?

President Vladimir Putin: Jag tror att de fortfarande arbetar. Deras underrättelser är en av de bästa i världen. Låt oss inte börja kasta kritik åt deras håll. De har en av världens största underrättelsetjänster, men inte ens de kan veta allt, och borde inte veta allt.

Vladimir Solovyov: Vilka var kryssningsrobotarna som användes i dne här operationen?

President Vladimir Putin: Robotar av klassen Kalibr. Vi började driftsätta dem för inte så länge sedan, under 2012. Som redan konstaterats har de en räckvidd på 1 500 kilometer. De utgör högprecisionsvapen på teknikutvecklingens framkant. Vi planerar att återbeväpna våra väpnade styrkor inte bara med robotar av detta slag, utan också med den senaste generationens mark- och flygutrustning. Dessa är alla sofistikerade vapensystem som i praktiska omständigheter visat sin stora effektivitet.

Vladimir Solovyov: Vilken kurs höll robotarna?

President Vladimir Putin: Du sade själv att de flög över två länder. De gjorde 147 kursändringar under flykten och befann sig på en höjd mellan 80 och 1 300 meter.

Vladimir Solovyov: Är deras hastighet en militär hemlighet?

President Vladimir Putin: Nej, det är ingen hemlighet. De flyger med ungefär samma hastighet som ett jetflygplan. Detta är väl känt och är inte hemlig information. Alla våra partner, på expertnivå åtminstone, vet att Ryssland har vapen av detta slag.

Men det är en sak för experterna att vara medvetna om att Ryssland förmodligen har sådana vapen – en annan sak för dem att för första gången se att de verkligen existerar, att vår försvarsindustrin gör dem, att de är av hög kvalitet, och att vi har välutbildade människor som kan sätta dem till effektiv användning. De har nu också sett att Ryssland är redo att använda dem om det är av intresse för vårt land och folk.

Vladimir Solovyov: Är kryssningsrobotasnas motsvarigheti Väst bättre eller sämre? Har de något att frukta?

President Vladimir Putin: De är samma. Jag kan ha fel, ag tror att amerikanerna producerar liknande sjöbaserade missiler med en räckvidd på upp till cirka 4 500 kilometer. Vi har liknande system, men luftbaserade, och även de med en räckvidd på 4 500 kilometer.

Vladimir Solovyov: Betyder det att vi kan slå till från luften från vårt eget territorium?

President Vladimir Putin: Ja, det stämmer.

Vladimir Solovyov: Befinner vi oss i en kapprustningskamp?

President Vladimir Putin: Nej, det handlar inte om en kapprustning, utan om det faktum att moderna vapensystem och leveranssystem alltid utvecklas och förbättras, något som sker ännu snabbare i andra länder än i Ryssland. Vi har därför inget annat val än att hålla jämna steg med dem till att börja med, och då måste man komma ihåg också att vi planerat vår väpnade styrkor moderniseringsprogram för flera år sedan, när den internationella situationen inte var i det spända tillstånd den är i dag.

Vi utarbetade och började genomföra detta program inte för att vi förberedde oss för angrepp, utan helt enkelt därför att de viktigaste attack systemen våra väpnade styrkor hade till sitt förfogande gradvis blivit föråldrade och det var dags att ersätta dem. Det var på tiden att vi tig dessa beslut.

Vladimir Solovyov: Barack Obama anser att du agerar enbart på grund av fåfänga och en önskan att åter placera Ryssland på den globala politiska kartan, samtidigt som du driver den ryska ekonomin ned i marken. Har vi råd med detta upprustningsprogram? Har vi råd denna typ av utrikespolitik?

President Vladimir Putin: Detta är inte en utrikespolitisk fråga. Ryssland har en fredlig utrikespolitik, och det är ingen överdrift. Om man tittar på den politiska kartan i världen och Rysslands plats på den, är det uppenbart att vi inte har behov av andras territorium eller naturresurser. Vi har tillräckligt med resurser själva och har inget behov av krig eller konflikt med någon annan.

Dessutom, året 1990, var då Ryssland inledde skilsmässan med republikerna som utgjorde det forna Sovjetunionen. Vi visade god vilja och gav dessa länder deras oberoende. Detta hände inte som ett resultat av inbördeskrig eller konflikter, utan var ett konsensusbeslut, och Rysslands hållning spelade en central roll i detta beslut.

Därför, vi har ingen lust att återställa imperiet eller återbygga Sovjetunionen, men vi har en skyldighet att försvara Rysslands oberoende och suveränitet. Detta är vad vi har gjort och kommer att fortsätta att göra.

När det gäller den ekonomiska dimensionen, för att återknyta till vad jag tidigare sade, det var för flera år sedan vi utarbetade planerna på att modernisera och rusta upp vårt lands väpnade styrkor med de senaste systemen. Det är i dag tio år sedan vi började arbeta på dessa planer och formulera kommande uppgifter. Låt mig återigen säga att det handlade om ett naturligt utbyte av föråldrade vapensystem.

En annan omständighet jag vill notera i detta sammanhang är att allt detta arbete involverade avancerad teknik, och de uppgifter vi genomför inom försvarsindustrin kommer att driva oss att utveckla inte bara tillämpad vetenskap [ingenjörsarbete] utan också vetenskaplig grundforskning som kommer att ge fördelar för hela [samhälls]ekonomin .

Låt mig säga några ord om ersättningar för utebliven import i detta avseende. Vi upphandlade många av de komponenter vi använde i försvarsindustrin utomlands. Men det stod hela tiden klart att förlita sig på import av känsliga komponenter och teknik och även reservdelar för försvarsindustrin inte var en särdeles framsynt politik, för att uttrycka det milt.

Att ha oljedollar gjorde det naturligtvis lätt att köpa utomlands, men vi måste utveckla vetenskap och industri här i Ryssland. I så motto, är den ersättning för utebliven import våra partners åtgärder drivit oss till faktiskt precis vad vårt land behöver. Vad vi gör skapar inte problem vår ekonomi, tvärtom, det höjer den till nya nivåer av teknisk utveckling.

Vladimir Solovyov: Med andra ord, försvarsinudstrin driver tillväxten.

President Vladimir Putin: Ja, det stämmer. Det är så det fungerar över hela världen – i USA, Europa, Kina och Indien. Vi byggde Brahmos roboten tillsammans med våra indiska partners, till exempel, och utvecklat en helt ny sektor i indiska industrin. Indiska forskare arbetade mycket aktivt. Detta var ett viktigt steg för att utveckla en högteknologisk produktionssektor i Indien. Våra indiska partner är mycket glada och har föreslagit att utveckla det här programmet vidare och vi har för avsikt att göra det.

Vladimir Solovyov: Terrorattacken i Turkiet väcker nu många frågar i Ryssland. Vi bekämpar terrorismen, som hotar också vårt land, och försöker stoppa den innan den når våra gränser. Men är vi redo här hemma för att motstå försök att åter skapa lidande och död på vårt territorium?

President Vladimir Putin: Om man tänker efter, vi har redan vant oss vid att höra om terroristattacker här, och terroristattacker där. Tyvärr har vi ännu inte blivit av med detta hot. Vid den tidpunkt när jag tog beslutet att inleda operationer mot internationella terroristgrupper efter attacken på Dagestan, sade många människor till mig att vi inte kan göra detta på grund av alla de slag av anledningar, de sade att det finns en risk att terrorister kommer att göra det ena eller försöka det andra.

Jag kom till slutsatsen att om vi befarar att terroristerna kommer att göra något, kommer de definitivt göra det. Vi måste vidta förebyggande åtgärder. Naturligtvis finns det risker, men låt mig säga att dessa risker fanns ändå, även innan vi började vår verksamhet i Syrien.

Om vi bara stod och låt Syrien bli uppätet, skulle de tusentals människor som där nu springer runt med kalasjnikovs hamna i vårt land, så vad vi gör är att hjälpa president Assad att bekämpa detta hot innan det når våra gränser.

Vladimir Solovyov: Men det budskap som vi får från utsidan är att vi har gått här kriget på sidan av shiiter och mot sunniter.

President Vladimir Putin: Detta är ett falskt påstående och felaktigt argument. Vi gör ingen skillnad mellan shiiter och sunniter. En stor del av Rysslands befolkning – 10 procent – är muslimer. Jag har sagt många gånger att de är precis lika mycket medborgare i Ryssland som kristna eller judar, och vi gör ingen skillnad mellan människor.

Vi har absolut ingen lust att trassla in oss i religiösa konflikter av något slag i Syrien. Vårt enda mål är att stödja den lagliga regeringen och skapa förutsättningar för en politisk uppgörelse. Detta var vår ursprungliga syft, och detta är fortfarande riktlinjen för våra handlingar i dag.

Vi är lyckligt lottade att ha mycket goda relationer med muslimska länder där en majoritet av befolkningen är shiiter, och vi har också mycket goda relationer med sunniter. Vi värdesätter dessa relationer och vill vidareutveckla dem.

Vladimir Solovyov: Har presidenten stöd från någon ledare för Sunni-länder?

President Vladimir Putin: Ja, jag upplever det.

Vladimir Solovyov: Har deras ledare ringt er och uttryckt stöd för er inblandning?

President Vladimir Putin: Det handlar inte bara om telefonsamtal. Vi står i ständig kontakt med människor och vi vet vad de tycker. Dessutom, om allt jag hörde var de vanliga propaganda klichéerna som kommer från media och visste inte vad olika ländernas ledare verkligen ansåg, skulle vi kanske inte ha beslutat oss för att engagera oss i Syrien.

Vladimir Solovyov: Stödjer vi våra vänner i Egypten?

President Vladimir Putin: Det handlar inte bara om Egypten.

Vladimir Solovyov: Finns det också andra som stödjer oss?

President Vladimir Putin: Låt mig erinra om att terroristhotet hänger över många av regionens länder. Ledaren för en av regionens länder sade till mig en gång att länderna i Mellanöstern, de muslimska länderna, är terrorismens främsta offer, och detta är fallet. Vi vill bekämpa terrorismen och är redo att göra det.

Jag förstår inte vissa av våra kollegor i Europa och USA när de säger att de kämpar mot terrorismen, men vi inte ser några påtagliga resultat. Dessutom är det ett välkänt faktum att amerikanerna har stängt av sitt program för att träna Fria syriska armén.

De började med planer på att utbilda 12 000 personer, sedan sa att de skulle träna 6 000, och sedan de utbildade bara 60 personer. I slutändan visade det sig att endast 4-5 personer faktiskt är ute och slåss ISIS. De spenderade 500 miljoner dollar på detta.

De skulle ha lyckats mycket bättre om de gett dessa 500 miljoner till oss, varpå vi skulle ha använt det effektivare när det kommer till att bekämpa internationell terrorism. I vilket fall som helst, måste vi försöka höja nivån på samarbete inom underrättelseutbyte så att den blir maximal, som jag tidigare sade.

Vladimir Solovyov: Tack herr President.