Vid Förenta Nationerna laborerar man med begreppet Human Development Index (HDI), som är ett sätt att uppskatta hur bra (eller dåliga) länder är att bo i för människor.

Saxat ur Wikipedia…

Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder, på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP). Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd hävdas HDI ge en mer komplett bild, eftersom det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

Måttet skapades av den pakistanske ekonomen Mahbub ul Haq (1934-98), och används sedan 1990 i de årliga rapporterna Human Development Report som utarbetas av FN:s utvecklingsprogram.

HDI anges på en skala från 0 till 1. Enligt Human Development Report från 2008, som använder sig av data från 2006, toppas listan av Island (0,968), Norge (0,968) och Kanada (0,967). De länder som anges ha sämst HDI-värde är Sierra Leone (0,329), Centralafrikanska republiken (0,352) och Demokratiska republiken Kongo (0,361).

Är 2010 låg Sverige på plats 9 i HDI-listan, räknat från toppen.

Högst HDI hade Norge, följt av Australien, Nya Zeeland, USA, Irland, Lichtenstein, Nederländerna och Kanada.

Samma år, 2010, tog FN fram en modell för att beräkna hur olika länders HDI kommer att utvecklas fram till 2030, baserat på hur utvecklingen tidigare sett ut.

Fyndet som gjordes var att av 81 undersökta länder skulle det bli bättre för 78 länder.

I bara tre länder skulle det bli sämre.

Vilka tre länder då?

Sverige, Kuwait och Belgien.

Bland de tre skulle raset vara allra störst för Sverige.

Diagrammet nedan visar den projicerade utvecklingen.

Den röda kurvan som dyker och går i helt annan riktning än de andra heter Sverige.

Enligt FN kommer Sverige år 2030 att vara ett sämre land att bo i än Mexiko.

PISA 2012

Två år efter “FN-profetian” presenterades den s k PISA-undersökningen.

För Sveriges del blev den en kalldusch och ett kvitto på misslyckad borgerlig skol- och integrationspolitik.

I undersökning rasade Sverige från en 6:e plats i världen till att vara nummer 38 och sedan 2012 skvalpar svensk grundskoleutbildning runt på U-landsnivå.

Man kan se PISA-undersökningen som en bekräftelse på att FN år 2010 gissade rätt om vart Sverige var på väg – så väl som ännu en historiens käftsmäll, oberoende denna undersökning.

Frågan är om inte knytnäven som en gång för alla kommer att sänka Sverige är 2015 års massinvasion av lågutbildade manliga ekonomiska immigranter, varav många är kriminella och andra terrorister.