Privatbankernas krig mot kontantväsendet synes ha gått in i sin slutfas.

Den sista striden synes utspela sig på tre fronter:

  1. Kontanthanteringen på den fordom kontantvänliga storbanken Handelsbanken har börjat kollapsa. Tidigare var banken den enda av Sveriges fyra storbanker som erbjöd kontanttjänster på alla sina kontor. Inte längre.
  2. Tekniska problem med att hantera riksbankens nya sedlar. Problemen beror på (avsitkligen?) felprogrammerade kontantenheter på företaget Cashguard
  3. Privatbankernas införande av betalsystemet BLIP – kontaktlösa bankkort

Attackvektor nummer tre, BLIP, är mer långtgående än de två föregående.

BLIP-kort fungerar som många kort i kollektivtrafiken: man håller upp kortet framför en läsare och ett “blip” och någon sekund senare är betaltningen avklarad.

“Problemet” med kontaktlösa kort som inte kräver inmatning av PIN-kod är att vem som helst kan använda dem.

Enligt SVT Nyheter hoppas bankerna på att hösten 2017, om två år, ha övertygat människor i Sverige om att använda BLIP för hälften av sina köp.

Hösten 2017 är också slutpunkten för när Sverige skall ha fasat ut alla den nuvarande “nationalistiska” sedelserien (1000-lappen avbildar Sveriges grundare Gustav Vasa) och ersatt denna med den nya “globalistiska” sedelserien, där 1000-lappen pryds av FN-symboler.

Sverige mikrochippat år 2018

Hösten 2017 har finansoligarkerna, den ansiktlösa makten, nått dithän att nästa steg i förslavandet av mänskligheten är att på bred front rulla mikrochippning av alla.

Översatt till svenska betyder det att nästa generation BLIP-kort kommer att vara mindre än ett riskorn och planteras in under huden på kontoinnehavarna.

Det stora problemet med dessa chip är inte den absoluta integritetskränkning dessa utgör (då de möjliggör total insyn i människors liv och leverne) utan att signalerna också går åt andra hållet – chippen påverkar hur människor tänker och känner.

I den här framtiden kommer Homo Sapiens att ha reducerats till Homo Servus – en artificiell livsform oförmögen till egna tankar.

Detta passar den dolda makten alldeles utmärkt, som då kanske vågar visa sina rätta anleten.

Mission Accomplished för finansoligarkerna – Game Over för mänskligheten…

Veta mer