Saxat ur DN 2015-09-27:

Den flyktingvänliga opinionen har stärkts kraftigt på bara ett halvår. … 44 procent av de tillfrågade anser att Sverige ska ta emot fler flyktingar – en ökning med 18 procentenheter sedan februari.

Påståendet ovan är ren lögn.

Nedan listas några av de alternativa sätt för hur Bonnierägda Dagens Nyheter i samarbete med opinionsföretaget IPSOS ljög om verkligheten när de försöker inbilla Sverige att det plötsligt börjat bejaka och omfamna den pågående invasion av asylsökande som eskalerade sommaren 2015 – en ökning som är så dramatisk att den inte ens räcker med att lägga en nolla till antalet nyanlända, d v s multiplicera invandringen med en faktor på 10.

 1. DN/IPSOS har helt enkelt hittat på siffrorna.
 2. De 1229 personer IPSOS/DN påstås intervjuades handplockades då man visste vilka deras sympatier var.

  Togs telefonnumren från DN:s lista på prenumeranter?

 3. DN/IPSOS genomförde en i sig korrekt opinionsundersökning, men gjorde det på samma sätt bland annat tandkrämstillverkare genomför sina undersökningar: man gör dem om och om igen tills dess slumpen (eller vad det nu är) ger det resultat man vill ha. Det kan vara som så att med DN/IPSOS ringt betydligt fler än 1299 personer, och väljer ut den “undersökning” som ger det svar DN:s ansvarige utgivare Peter Wolodarski å ägarnas vägar, familjen Bonnier, vill ha.
 4. DN (och resten av riksmedia) manipulerade kontext och utnyttjade sekvensialietet för att få det resultat man ville ha.

  Det gick till så här:

  • En människosmugglare långt utanför Sveriges gränser orsakar en olycka som utplånar bland annat hans egen familj. Bilden på mannens döde tre-årige son uppsköljd på en strand kablas ut över världen. Det sker utan att bakgrunden till olyckan ges.
  • DN och annan riksmedia förvandlar direkt tragedin till en masspsykologiska attack på människor i Sverige: läsare som inte vill öppna portarna till Sverige på vid gavel är barnamördare
  • Direkt efter attacken, då människor fortfarande är i schock efter det flagranta stigmatiseringsöverfallet, ger DN åt IPSOS uppdraget att genomföra en “opinionsundersökning”.

Finn Fem Fel

Om DN/IPSOS siffror verkligen pekar på ett trendbrott i hur svenskar upplever invasionen av asylsökanden borde detta avspeglas på fler sätt.

Ett exempel skulle vara ett trendbrott i det växande stödet till Sverigdemokraterna – det enda riksdagsparti som säger sig vilja stoppa asylinvasionen.

Verkligheten är den motsatta: SD har under 2015 gått från rekordnotering till rekordnotering. Partiet har gjort så också i IPSOS egna undersökningar.

Det här försöker DN/IPSOS inte ens att förklara.

DN/IPSOS asylsympatiundersökning dras också med interna märkligheter.

Samtidigt som DN basunerar ut att Europas redan mest invandrarvänliga land blivit ännu mer invandrarvänligt, skriver de att befolkningens oro för anstormningen av asylsökande ökat.

Hur går detta ihop?

Oaktat Bonniers, DN:s och IPSOS systematiska ljugande för syftet att implementera den så kallade Kalergiplanen i Sverige synes den djupare orsaken till problemet vara att befolkningen som kollektiv lider av något slags schizofrent självskadebeteende och är för kollektivt apatiska och hjärntvättade för att kunna tänka självständigt.

Oavsett vad det handlar om är åter frågan: Var befinner sig landets statsminister i den uppståndna situationen?

Där har vi ett definitivt svar: Löfven gömmer sig i samma krypta han kröp in i efter dubbelmordet på IKEA för några veckor sedan..