Undrande inför hur hundratusentals med ensamstående unga män sommaren 2015 plötsligt drabbas av tanken att söka sin lycka i EU?

Svaret är inte krigen i Mellanöstern, som hållit på i över ett decennium. Kriget mot Syrien startade redan 2011.

Svaret har visat sig vara den gamle svensk-bekantingen George Soros – mannen som kraschade den svenska ekonomin 1994 och som därefter finansierat allehanda färgrevolutioner och civil olydnad världen över. För inte så länge sedan i Ferguson i USA, där han pytsade ut med motsvarande en kvarts miljard svenska kronor i hopp om att få till stånd våldsamheter i USA.

På bilden till vänster håller en reporter från Sky News upp en handbok återfunnen i en övergiven smugglingsbåt i den grekiska övärlden.

Boken beskrivs bäst som “Handbok för yrkesflyktingar” och är skriven på arabiska och utgörs av praktisk information om hur man enklast navigerar sig fram i Europa och dess olika länders byråkratier.

Bakom boken, som f n synes distribueras i stora upplagor i Mellanöstern, står enligt uppgift Rothschild-agenten George Soros, som via sin “Open Society” W2EU Group också sponsrar en informationsportal på Internet med instruktioner i vad man som nyanländ bör säga för att få öka chanserna till uppehållstillstånd som flykting och få det så bra som möjligt i mållandet.

W2EU är en förkortning för “Welcome to Europe” och har inte som drivkraft att hälpa riktiga (enligt lagens mening) flyktingar, utan om att bryta ned länder genom att öppna deras gränser.

Här är sajten: w2eu.info

Beträffande Sverige lämnar Soros bl a följande tips:

Om du har utsatts för övergrepp eller förföljs därför att du är en kvinna, homosexuell, bisexuell eller transperson och söker asyl i Sverige är viktigt att tala om detta redan i första asylutredningen. Det är viktigt att berätta om övergreppet så detaljerat och sammanhängande som möjligt.

Vidare berättar sajten att följande organisationer i Sverige hjälper till med att gömma och smuggla människor som tagit sig in i landet olagligt…

Gothenburg (Göteborg)
E-mail: goteborg(at)ingenillegal.org or momo(at)ingenillegal.org
Tel: 0046 (0)704-37 75 24
http://www.ingenillegal.org/

Stockholm
E-mail: stockholm(at)ingenillegal.org
http://www.ingenillegal.org/

Uppsala
E-mail: uppsala(at)ingenillegal.org
http://www.ingenillegal.org/

Gotland
E-mail: gotland(at)ingnenillegal.org
http://www.ingenillegal.org/

Östersund
E-mail: ostersund(at)ingenillegal.org
Tel: 0046 (0) 764-275457
http://www.ingenillegal.org/

Trollhättan/ Värnersborg
E-mail: trollhattan(at)ingenillegal.org
http://www.ingenillegal.org/

Umeå
E-mail: umea(at)ingenillegal.org
http://www.ingenillegal.org/

Malmö
E-mail: asylgruppenimalmo(at)gmail.com
http://asylgruppenimalmo.org/

Lund
E-mail: asylgruppenlund(at)gmail.com
Tel: 0046 (0) 76 – 24 11 422
http://asylgruppenlund.webs.com/

Örebro
E-mail: asylgruppenorebro(at)gmail.com
http://www.asylgruppenorebro.se/

Norrköping
E-mail: epost@asylgruppennorrkoping.se
ASYLGRUPPEN NORRKÖPING

The Swedish Network of Asylum and Refugee Support Groups (FARR)
Has local groups in several towns.
Phone: 0046 (0)225-147 77
E-mail: info(at)farr.se
www.farr.se

Fristad

Fristad Stockholm

Stockholms Företagsregister


E-mail: info(at)fristadstockholm.se

Fristad Malmö
http://malmofristad.se/index.html
E-mail: malmofristad(at)gmail.com

Fristad Göteborg
http://fristadgoteborg.se/
E-mail: info(at)fristadgoteborg.se

Healthcare

Sjuk utan papper
Info about rights to healthcare for undocumentet migrants
http://sjukutanpapper.nu/

Läkare i världen / Médecins du Monde Sverige
E-mail: info(at)lakareivarlden.org
http://lakareivarlden.org/