Nedan återfinns fem populärvetenskapliga artiklar om antigravitation.

De publicerades i USA på 1950-talet – innan ämnet belades med tabu.

Klicka för att öpnna som pdf.

Klicka för att öppna

Klicka för att öppna

Klicka för att öppna

Klicka för att öppna

Klicka för att öppna

Veta mer…