Det här är verkligheten om dubbelmordet på IKEA i Västerås den 10:e augusti 2015:

  • Händelsen var ett psykologiskt angrepp på Sverige, som till sin effekt väl uppfyller villkoren för att utgöra en terroristattack
  • I denna prövningens stund står Sverige utan ledare.

    Mannen som bar på förväntningarna att växa in i rollen som landsfader – Stefan Löfven – har deserterat.

IKEA torde i det sekulära och allt mer multikulturella Sverige vara det närmaste en allmänt omfamnad national-symbol landet har.

Men IKEA är också mer.

IKEA befinner sig i samma himmmel där Astrid Lindgren bor.

På samma sätt kyrkor i Sverige fordom utgjorde fristäder, har IKEA varit en slags fredad zon i nationens medvetande – både för infödda svenskar, liksom de många nya medborgare som dag för dag lär sig att mer och mer uppskatta vad Sverige handlar om.

När två nyanlända främlingar från östafrika kliver in i denna idyll och där dekapiterar en infödd svenska som hade kunnat vem som helst av läsarna, och mördar hennes son, är detta inget annat än en dolkstöt rakt i den svenska folksjälen – den nordiska tryggheten.

Det är ingen överdrift att påstå att den masspsykologiska effekten hade varit densamma om någon för två sekler sedan på ett kyrkoaltare någonstans i landet giljotinerat en värnlös kvinna.

Morden kan i sin psykologiska effekt liknas med de masskjutningar som media med ojämna mellanrum rapporterar om från USA – och som alla har dolda agendor.

Läs mer..

 

En regering av desertörer

Istället för att i den här situationen öppet erkänna det nationella traumat morden utgör och söka helande och nationell försoning, väljer landets folkvalda – med statsminister Stefan Löfven i spetsen – och göra sig osynliga i frågan.

Varför tiger regeringen?

Dubbelmorden var inte det enda brottet mot Sverige som begicks den 10:e augusti 2015.

Det större brottet var de folkvaldas svek mot landet.

Åtminstone två dolda agendor synes vara i spel.

Den ena är bakgrunden till de två nyanlända östafrikanska “flyktingarna” som pekats ut som gärningsmän.

Den andra agendan är den europeiska och svenska kontexten till attacken.

Vad gäller den första agendan kommer polisen inte att utreda gärningsmännens bakgrund i sina hemländer, eller vad som faktiskt pågår bakom Migrationsverkets murar (där en tidigare SÄPO-chef basar), och där det kan ha manipulerats av krafter från samma västliga nattväktarstat som låg bakom 9/11, för syftet att genomföra en psykologisk attack mot Sverige som fortsätter att piska på den andra agendan.

Vilken agenda då?

Det pågående utplånandet av civilisation i Europa liksom det parallellt löpande folkmordet på etniska europeer och svenskar.

Katastroferna är inte något som uppstått av sig självt, utan planerades för snart ett sekel sedan av samma dolda maktspelare som skapade EU.