Huvudpunkter ur Webster Tarpleys radioshow från 2015-07-31:

  • Obama offer för virtuell statskupp under besöket i Afrika. Bland förrädarna återfinns General Allen, General Petreaus m fl.
  • Om USA var seriöst med att bekämpa ISIS är allt det behöver göra är att se till att Turkiet stänger gränsen till Syrien och därmed stryper ISIS livlina
  • Turkiets president Tayyip Erdogan är ISIS dolda Kalif
  • Erdogans söner är med i ISIS
  • Erdogans dotter är chef för sjukhuset som vårdar skadade ISIS-kombattanter
  • Suruc en falskflagg attack av Turkiet för syftet att bekämpa PKK
  • Skälet till Turkiets krigsförklaring mot PKK: Kurderna är de som effektivast bekämpar ISIS.

Är Erdogans hemliga plan ett nytt Ottomanskt imperium?