Hej Daniel och alla andra på EXPO!

“Redaktörstjänst”

Sändlista:

Söker härmed tjänsten som vikarierande redaktör som annonserats ut här..

http://expo.se/2015/expo-soker-redaktor_6896.html

Min profil torde passa er verksamhet ypperligt. En solid bakgrund inom IT gör mig väl skickad att leda och praktiskt genomföra arbete, omorienteringar och uppgraderingar av Er digitala infrastruktur och Er hemsida.

Vad gäller textarbete och politiskt intresse ber jag att få hänvisa till min egen infoportal, blueshift.nu, samt kontantuppropet.nu och highcrimes.org.

Gav förra året ut en bok ni kan finna av intresse: “Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen”.

Det mest attraktiva med min profil ligger nog dock på ett högre plan: jag skulle överge Er nuvarande strategi av att identifiera och stigmatisera människor vars uppfattningar Ni inte delar (ni gör det förmodligen i hopp om att detta på något sätt skapar ett mer inkluderande och tolerantare samhälle) och istället anamma precis motsatt redaktions-policy.

Som redaktör på EXPO skulle jag istället identifiera viktiga kreativa och nya punkter liksom bjuda in oliktänkanden till lugna och intellektuellt hederliga diskussioner och genom den processen dels distansera debatten från konflikter, personangrepp, stigmatiseringar och fastlåsning vid “ismer” och istället lägga fokus på samförstånd om sakfrågor.

Två sakfrågor jag direkt skulle lyfta fram är nödvändigheten i att omgående skydda kontanterna i grundlagen samt behovet av en bankreform, där skapandet av pengar flyttas från privatbanker (som gör det i dag) till staten.

Mina förkunskaper om EXPO inkluderar dels era artiklar om mig själv, men också mina artiklar om Er:

Bor inte i Stockholm så arbetet får ske på distans, eventuellt med månatliga möten på Ert kontor (Aschberg får betala flygbiljetterna).

Med bästa hälsningar,

blueshift.nu
kontantuppropet.nu
highcrimes.org.

Er annons