Hört frasen det “blå guldet” om vatten?

Precis som med det “svarta guldet”, olja, så kommer inte heller färskvatten att någonsin bli en bristvara.

Bortsett från förhållandet att jordens yta till 70% är täckt i vatten, vilket enkelt kan destilleras, är det nu känt att färskvatten (i likhet med olja) kontinuerligt skapas i jordens inre.

Nu har läsaren inte bara förklaringen till hur världshaven kom till, utan också hur oaser uppstår mitt i öknar.

Vattnet kommer ifrån jordens inre och processen kallas för “primary water.”

Den atmosfära vattencykeln, med regn och avdustning, är den sekundära cykeln.

Veta mer: Primary Water institute