Em av Storbritanniens tyngsta investerare, Ian Spreadbury, går nu ut med rådet att en systemkrasch av något slag är på väg och att andra typer av oorthodoxa investeringar såsom fysiskt guld och silver i dag bör kompletteras med kontanter i madrassen.

Källan till Spreadburys oro är de enorma skuldberg som flyter omkring, samt risken för en “korrektion” av finansmarknaden som utan förvarning kan slå till.

Källa: The Telegraph: ‘It’s time to hold physical cash,’ says one of Britain’s most senior fund managers