Som redan bekräftats av det svenska bilmärket Volvos mordmaskin XC60 är imperiet inte intresserat av den ryske författarens Isac Asimovs robotikens tre lagar.

Det är blott en fråga om tid (kort tid) innan imperiet släpper lös robotar som utan mänskligt beslut dödar människor..

Veta mer

Robotikens tre lagar:

  • En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.
  • En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
  • En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.