Fjollträsk bygdegård

I veckan lyckades Stockholms stads fullmäktige med vad ingen lyckats med sedan 2012.

Man stoppade för gott alla upprop på våra sajter raddasverige.nu och blueshift.nu.

Vad var det den högsta ledningen i Stockholm stad gjorde för att lyckades med detta?

Efter att ha erhållit mejl från några dussin människor som gått med uppropet “Inte en enda flykting till” så beslöt man blockera mejltrafiken för en halv miljon svenskar.

Man gjorde det utan att varna eller ha ställt en enda fråga – och när man gjort det så berättade man det inte för någon.

Skälet som postumt angavs var att “flera höga politiker” upplevt en känsla av obehag när medborgare kontaktade dem rörande vikten av att Sverige börjar arbeta för fred.

I valet mellan att fortsätta upprätthålla den fria opinionsbildningen (och då förlora tusentals med kunder) eller att se till att inga mer onlineupprop kan göras så valde webhotellet att säga nej till fortsatta onlineupprop.

Vi förstår hotellet – en sådan här grotesk straffåtgärd mot tredje part om en halv miljon människor som inte har med saken att göra är helt oacceptabel.

Om någon åklagare eller anställd vid säkerhetspolisens avdelning för författningskydd läser detta så vet ni att det åligger er att inleda förundersökning mot de på Stockholms stadshus som genomförde den här drakoniska straffåtgärden mot andras medborgerliga frihet.

Här är uppropen som från och med i dag alltså är minnesportaler över ett par år av onlineaktivism som i dag på grund av “höga politiker” i Stockholm alltså gått i graven:

Här är listan på de folkvalda – “höga politiker” – ur Stockholms fullmäktige som under ett par timmar erhöll post från några dussintals med medborgare:

asa.lindhagen@stockholm.se
Kadir.kasirga@stockholm.se
lotta.edholm@stockholm.se
abdo.goriya@stockholm.se
jessica.jormtun@stockholm.se
awad.hersi@stockholm.se
mia.paarni@stockholm.se
cecilia.obermuller@stockholm.se
erik.malm@stockholm.se
evalouise.erlandsson@stockholm.se
emilia.bjuggren@stockholm.se
karin.wanngard@stockholm.se
jan.jonsson@stockholm.se
rana.carlstedt@stockholm.se
halit.azizoglu@stockholm.se
elin.s.olsson@stockholm.se
clara.lindblom@stockholm.se
daniel.hellden@stockholm.se
ewa.e.larsson@stockholm.se
margareta.bjork@stockholm.se
abit.dundar@stockholm.se
lorena.delgado@stockholm.se
aa74788@stockholm.se
ann-margarethe.livh@stockholm.se
markus.nordstrom@stockholm.se
regina.kevius@stockholm.se
karin.gustafsson@stockholm.se
anne-lie.elfven@stockholm.se
Katarina.Luhr@stockholm.se
maria.antonsson@stockholm.se
salar.rashid@stockholm.se
christoffer.jarkeborn@stockholm.se
mehdi.oguzsoy@stockholm.se
roger.mogert@stockholm.se
torun.boucher@stockholm.se
sebastian.wiklund@stockholm.se
mariana.moreira.duarte@stockholm.se
mats.berglund@stockholm.se
jan.valeskog@stockholm.se
nassir.abdullahi@stockholm.se
sissela.nordling.blanco@stockholm.se
joakim.larsson@stockholm.se
lars.jilmstad@stockholm.se
olle.burell@stockholm.se
ac24421@stockholm.se
karin.ernlund@stockholm.se
leo.ahmed@stockholm.se
anna.konig.jerlmyr@stockholm.se
madeleine.sjostedt@stockholm.se