Efter att privatägda banker i Sverige på eget bevåg, utan demokratiskt beslut och i strid med lagen (hitills bekräftat av två domar) sedan 2009 i rask takt fasat ut kontanterna ur det svenska samhället var det närmaste en “debatt” om det hela som tolererades av makten en lam, byråkratisk och fullt ut regisserad föreställning i riksdagens första kammare i vilka inga utomstående talare tolererades.

Nedan återfinner läsaren bekräftelsen på att kontantväsendet inte har en enda vän inom det svenska etablissemanget.

Avvecklingen av kontantväsendet beskrevs genomgående som någon slags “utveckling” – inte ett problem.

Det närmaste ett motstånd som uppbringades var från Svensk Handel, som har medlemmar som är småföretagare. Men även där kunde man acceptera ett digitalt alternativ till kontanter.

Den enda närvarande kontantvännen var den förre rikspolischefen Björn Eriksson som inte fick tala – men bjudit in sig själv som åhörare.

Ståndpunkten som inte tilläts var den som stöds av över de drygt femtusen människor som upptäckt kontantuppropet.nu – den att kontanter är en garant för en lång rad med mänskliga rättigheter..

Mot slutet av evenemanget sade Finansmarknadsminister Per Bolund vid fler tillfällen att han skulle bjuda in till “rundabordssamtal” rörande de utredningar och regeringens kommande beslut i frågan.

Vi har nu skickat det här mejlet som hos Finansdepartementet har diarienummer Fi2015/1553/POL/X:

Datum: 2015-03-21/22
Till: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Från: i@blueshift.nu
Ärende: Inbjudan till utannonserat rundabordssamtal om kontanternas framtid

Kära Finansmarknadsminister

Nyligen kungjorde Ni Er avsikt att skapa ett rundabordssamtal rörande kontanternas framtid.

Det skedde under den frågestund 2015-03-19 rörande de privatägda storbankernas ensidiga, odemokratiska och lagstridiga utfasning av kontanter.

Efter att ha sett den här frågestunden var det uppenbart att den största intressegruppen så väl som det mest grundläggande perspektivet helt saknades under frågestunden: nämligen folket och kontantväsendet som en garant för mänskliga rättigheter.

2012 startade undertecknad ett onlineupprop under namnet kontantuppropet.nu. Till dags dato har drygt fem tusen människor upptäckt och gått med det här uppropet.

Kontantuppropet har just det perspektiv som saknades vid frågestunden, nämligen folkets och kontanter som en garant för mänskliga rättigheter.

Vi förutsätter att regeringen nu bjuder in undertecknad, eller av undertecknad utsett ombud, att delta i de annonserade rundabordssamtalen på samma villkor och i samma utsträckning som andra inbjudna intressenter.

Högaktningsfullt,

Inledning av Fredrik Olovsson (S)
ordföranden i riksdagens finansutskott

Länsstyrelserna
Mikael Selander

Post- och Telestyrelsen
Sten Selander

Landstingen
Annika Wallenskog

Sparbanksföreningen
Öivind Neiman

Bankföreningen (storbankerna)
Leif Trogen

Svensk Handel
Bengt Nilervall

Riksbanken
Cecilia Skingsley

Regeringen
Per Bolund, Finansmarknadsminister

Frågestund
utvalda riksdagsledamöter 1(5)

Frågestund
utvalda riksdagsledamöter 2(5)

Frågestund
utvalda riksdagsledamöter 3(5)

Frågestund
utvalda riksdagsledamöter 4(5)

Frågestund
utvalda riksdagsledamöter 5(5)