Undersökningen är över.

Ett antal hundra svar inkom.

Resultatet hade knappast kunna vara mer uppmuntrande – grönt nästan över allt!

DEMOKRATI ÄR ETT ORD FRÅN GREKISKAN SOM BETYDER “FOLKSTYRE”.

VILKEN DEFINITION AV “DEMOKRATI” VILL DU SE I DET SAMHÄLLE DU LEVER I?

 • A: Ett samhälle med allmänna och hemliga val där medborgare med några års mellanrum väljer sina ledare utifrån på förhand givna kandidater, som i sin tur har rätten att via bl a lagar mikrostyra medborgarnas liv efter valet – 7%
 • B: Ett samhälle där folk styr sig själva med ett minimum av lagar och extern inblandning av "auktoriteter" – 93%

DU BEFINNER DIG I EN PERSONBIL PÅ EN FLERFILIG VÄG MED MINDRE TRAFIK DÅ DU BLIR VITTNE TILL VAD SOM SER UT ATT KUNNA VARA EN SVÅRARE TRAFIKOLYCKA.

VAD GÖR DU?

 • A: Kör vidare – inte mitt problem – 1%
 • B: Kör vidare och ringer 112 – 2%
 • C: Stannar och ringer 112 – 8%
 • D: Stannar och skyndar fram för att se om någon är skadad och behöver hjälp innan jag eventuellt ringer 112 – 89%

VAD ÄR EN "FÖRINTELSEFÖRNEKARE" FÖR NÅGOT?

 • A: En ond människa som hatar judar – 13%
 • B: Ett glåpord använt av den politiska judendomens agenter (zionismen) för syftet att avskräcka från tankeverksamhet runt en av andra världskrigets största lögner – 87%

VAD ÄR EKONOMISKA CYKLER FÖR NÅGOT?

 • A: Ett naturfenomen ungefär som årstidsväxlingar, biologiska cykler eller väderlek – 2%
 • B: Den privata banksektorns pump-liknande teknik för att suga ut välståndet ur samhällsekonomin till sina egna koffertar. Sker huvudsakligen via reglering av volymen på privatabankernas utlåningsverksamhet av pengar de skapar ur tomma intet – 98%

VAD ÄR DEN SÅ KALLADE SVARTA SEKTORN ELLER SVARTA EKONOMIN SOM ANVÄNDER SÅ KALLADE SVARTA PENGAR?

 • A: En typ av aktivitet som stat och myndigheter inte kan se eller ha kontroll över och som därför är moraliskt förkastlig och måste utrotas – 23%
 • B: Så kallade "svarta" pengar är i själva verket vita. Det är något starkt positivt ur den enskildes perspektiv och en positiv stimulans på samhällsekonomin i stort. Det är vita eftersom de inte befläckats av att ha använts till kriminell verksamhet såsom krig , massövervakning via bl a FRA eller andra typer av övergrepp på människor – 77%

DU ÄR PÅ VÄG I EN BIL MED ONT OM TID TILL ETT MÖTE OCH KOMMER FRAM TILL EN KORSNING UTEN PÅ LANDET. DU HAR FRI SIKT I EN KILOMETER I ALLA RIKTNINGAR OCH VET ATT DU ÄR ENSAM PÅ PLATSEN.

VAD GÖR DU?

 • A: Stannar vid stoppskylten – 18%.
 • B: Struntar i att stanna och upplever en nära-döden upplevelse eftersom du brutit mot en lag – 1%
 • C: Struntar i att stanna och ler inombords under det du tar kurvan i hög fart – 11%
 • D: Struntar i att stanna utan några större känslosvall – 70%

VILKEN ÄR DEN I EUROPA STÖRSTA TERRORISTORGANISATION?

 • A: Al-Qaida – 8%
 • B: ETA (Baskien) – 2%
 • C: IRA (Nordirland) – 0,5%
 • D: Gladio (NATO) – 89%
 • D: Röda Brigaderna – 0,5%

VAD ÄR KONTANTER FÖR NÅGOT?

 • A: Något som inte längre behövs – 7%
 • B: En mänsklig rättighet – 93%

DU BLIR VITTNE TILL EN SITUATION LIKNANDE DEN SOM DRABBADE ERIC GARNER I NEW YORK 2014-08-17 DÅ HAN KVÄVDES TILL DÖD AV ETT PAR POLISER.

LÄS OM HÄNDELSEN HÄR.

DU VET ATT DU FYSISKT SKULLE KUNNA AVBRYTA POLISENS PÅGÅENDE MORD AV ERIC – OM DU VILLE.

VAD GÖR DU?

 • A: Går därifrån – 2%
 • B: Stannar och tittar – 2%
 • C: Stannar och filmar – 2%
 • D: Stannar och dokumenterar händelsen för syftet att anmäla poliserna: noterar klockslag och plats och nummer på polisbilar och inblandade poliser. Du tar namn på andra vittnen som ser vad du ser. Om du har en smartphone eller kamera med dig så dokumenterar du händelsen genom att filma den – 14%
 • E: Säger till poliserna att lugna ned sig och släppa dödsgreppet – 46%
 • F: Försöker fysiskt frigöra Eric från polisens dödsgrepp runt hans hals – 34%

VILKET AV NEDANSTÅENDE PÅSTÅENDEN OM DIG SJÄLV KÄNNER DU DIG BEKVÄMAST MED?

 • A: Jag är av jord kommen och skall till jord åter bli – 11%
 • B: Jag är en människa på en själslig upptäcksresa – 6%
 • C: Jag är en odödlig själ på tillfälligt besök på jorden i mänsklig form – 39%
 • D: Jag är en odödlig själ som är en del av ett levande Universum – 30%
 • E: Jag är Universum – 14%