Om påståendena i videon nedan har situationen runt chemtrailsprejandet som verkar pågå över hela planeten förändrats radikalt.

Källan till bl a allt det aluminium som används är nu identifierad: det är den aska som blir över när kol förvandlas till energi i kolkraftverk.

Med denna kunskap har nu allmänheten en viktig bit “actionable intelligence” och kan börja kartlägga av vem och var aska från närliggande kolkraftverk egentligen transporteras och därefter bärja stoppa dessa leveranser.

Ett annat alternativ är att kräva att politiker helt enkelt stänger ned alla kolkraftverken och övergår till, t ex, kall-fusion energi.

Gå med uppropet “Stoppa aerosolbesprutningen!”

Gå med uppropet för att KU-anmäla regeringen för dess olagliga mörkande av aerosolbesprutningen


Gå med uppropet “Stoppa aerosolbesprutningen!”

Gå med uppropet för att KU-anmäla regeringen för dess olagliga mörkande av aerosolbesprutningen