Med ojämna mellanrum trillar det in tips och annat till redaktionen.

I slutet på förra året kontaktades vi av en person som sade sig i en vision ha sett vad som låg förborgat inom en snar framtid – om mänskligheten inte väljer en annan väg än den den sedan en tid befinner sig på.

Vi har ingen uppfattning om hur sannolikt scenariet nedan är men upplever att kontext och tajming utifrån geopolitiska verkligheter så pass akurat att vi publicerar.

Här är den så gott vi minns den efter att ha fått den förklarad för oss..

När de krafter som ännu kontrollerar Väst drabbas av insikten att Ryssland inte kommer att låta sig infogas i deras världsbygge kommer de avfyra en kärnvapenrobot mot Moskva. Förhoppning är att genom att utplåna den Ryska Federationens centralmakt så kommer landet falla sönder i ett antal mini- och mikrostater som sedan lättare låter sig assimileras av det västliga imperiet.

Den här roboten kommer inte nå Moskva utan stoppas i flykten av det ryska robotförsvaret.

Östra Europa kommer att bli vittne till en enorm explosion på himlen. Människor kommer att förgås. Men skadan kommer inte alls bli densamma som hade roboten nått sitt avsedda mål.

Kort därefter kommer två kärnvapenrobotar att avfyras mot Nordamerika.

USA kommer inte lyckas stoppa dessa och den nordamerikanska kontinenten kommer att förvandlas till ett svart hål och gå under på ett sätt som (enligt “sibyllan”) påminner om hur det såg ut när Atlantis försvann.

Ryssland som alltså mer eller mindre intakt överlevde det initiala kärnvapenangreppet kommer att stå som segrare.

Friden som inställer sig när de konflikter som hitills hemsökt mänskligheten plötsligt upphör kommer inte bli långvarig.

Det korta kärnvapenkriget kommer att bli startskottet, förlösandet eller frigörandet av omfattande förändringar av jordskorpan – s k “Earth Changes”.

Länder och kontinenter kommer att försvinna – nya kommer att födas.

När processen är över kommer mänskligheten har reducerats till något tio tusental med individer som i princip befinner sig på en ny planet.