Med samma logik som vem som helst kan bli skyldig hur mycket som helst genom att inte svara, eller svara i tid, när påståenden om skulder görs av t ex Kronofogdemyndigheten, så har nu ett antal tyska myndigheter genom sin oförmåga att besvara inkomna skrivelser bekräftat att Förintelsen aldrig ägde rum..

Källa: Justice for Germans – Frau Ursula Haverbeck Declares Victory: “We can now dismiss Auschwitz!”

Med tack till arabnyheter.info