UPPROPET STÄNGT 2015-05-06.

Skälet är stridsåtgärder vidtagna av Stockholms stads kommunfullmäktige.

Det är i dag uppenbart att lagen “hets mot folkgrupp” inte handlar om att skydda distinkta grupper i Sverige från förakt och annat – utan att undergräva landets fria åsiktsbildning och yttrandefrihet.

Hur kommer det sig annars att svenska kulturministrar kan begå enormt grova kannibalistiska symbolhandlingar mot etniska grupper – utan att bli åtalade?

Röster i media

Upprop: Skrota lagen “Hets mot folkgrupp”

Kära folkvalde, politiker, tjänsteman, lobbyist, m fl

Det har efter domarna mot Fredrik Vejdeland (Göta Hovrätt B 3440-14) och Dan Park (Malmö Tingsrätt B 6578-14)åter bekräftats att det sätt på vilket lagen om “hets mot folkgrupp” används av mörka krafter inom den svenska staten är att över tiden skapa en situation där den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten de facto satts ur spel i Sverige.

“Hets mot folkgrupp” är en lag som till skillnad från andra lagar inte har fokus på begågna gärningar – utan dessas eventuella motiv. Den är en ursäkt för att döma människor för vad de antas tänka, inte vad de eventuellt har gjort.

Ingenstans är detta tydligare än i domen mot Fredrik Vejdeland, som alltså dömts till fängelse utan att någon grupp pekats ut eller någon hets eller annat negativt förekommit – utan enbart på den grunden att positiiva saker sagts om en av 1900-talets mest kända historiska personligheter.

Lagen om “hets mot folkgrupp” måste nu skrotas och den här smygande förvandlingen av Sverige till en åsikts- och tankeförbudsdiktatur stoppas.

Referenslänkar:

http://blueshift.nu/fredagen-den-27e-februari-2015-dagen-da-yttrandefriheten-i-sverige-forsvann/

Åklagarens stämningsansökan mot Dan Park är också den en uppenbar manipulation av rättssystemet där man av ett större antal konstverk utställda på ett galleri i Malmö 2014-07-15 väljer ut nio stycken där det hade varit mycket naturligare att väcka åtal utifrån lagrum såsom grovt förtal eller olaga hot.

Genom förfarandet att åtala en typ av brott under ett annat lagrum så hoppas man legitimera åsiktspolislagen “hets mot folkgrupp” – för att senare kunna använda denna mot andra.

Till sist, av vilken anledning plockade lagstiftarna ut just en grupp ur den här lagen – en grupp som krafterna bakom lagen vill att det är okej att hetsa emot?

Gruppen?

Infödda svenskar.

Det är så här Sveriges Golgatavandring in i åsiktsdiktaturen i dag ser ut.

Det är dags stoppa den. Därför måste lagen om “hets mot folkgrupp” skrotas.

Referenser:

http://blueshift.nu/doc/Gota_HR_B_2127-14_Dom_2015-02-27.pdf
http://blueshift.nu/doc/B_6579-14_Dom_2014-08-21__Dan_Park.pdf

Uppropets hemsida:

http://blueshift.nu/upprop-skrota-lagen-hets-mot-folkgrupp/

Högaktningsfullt,

Mottagare: Folkvalda, politiker, tjänsteman, lobbyister. m fl